Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Eftersom informationssystem oftast är digitaliserade handlar informatiken till stor del om hur informationssystem kan stödjas av it. Informatiken kan stödja uppbyggnad av informationssystem inom många olika fält, exempelvis hälso- och sjukvård, energisektor och biblioteksväsende.

Oavsett område är kärnan i informatiken alltid densamma – insamling, lagring och användning av information.

Hälsoinformatik

Informatik inom hälso- och sjukvården kallas även för hälsoinformatik. Hälsoinformatik handlar om att skapa förutsättningar för att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården, så att den gör så stor nytta som möjligt. Det är därför viktigt att arbetet med hälsoinformatik sker tillsammans med medarbetare från vårdverksamheten som är slutanvändare av de utvecklade systemen.

Strategi för informatikarbete i Region Stockholm

I mars 2021 fastställde informatikrådet en strategi för Region Stockholms informatikarbete för åren 2021–2023.

Informatikrådet

Informatikrådet fattar beslut kring en gemensam informationsstyrning och informationshantering som omfattar hela hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm.

Verktygslåda för informatiskt arbete

Besök verktygslådan för informatiskt arbete för att ta del av metodstöd, utvecklingspaketet och övrigt stöd för det informatiska arbetet.

Relaterade länkar

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

Masterdata innebär att data skapas i en gemensam källa och alltid uppdateras i källan så att uppdateringen slår igenom i alla system och tjänster som använder dessa data. Här kan du läsa mer om masterdata i Region Stockholm.

Via länken till e-hälsa i Region Stockholm hittar du termkatalogen, som används i journalsystemet Takecare, och mallar för gemensam standardiserad vårddokumentation med mera.

Kontakt

Funktionsbrevlåda för informatikfrågor

  • Uppdaterad: 8 december 2023

  • Faktagranskad: 8 december 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Pernilla Karlsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen