Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informatikrådet och beredningsfunktionen

Informatikrådet arbetar för att möjliggöra en god informationshantering i hela hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm. Genom en förbättrad informationshantering stöder Informatikrådet även samverkan mellan vårdens olika aktörer.

Informatikrådet har en beredningsfunktion som förbereder ärenden innan de går till Informatikrådet för beslut. Beredningsfunktionen arbetar även med kommunikation och med att stödja uppföljning av de beslut som fattas av Informatikrådet.

Verktygslådan

Här hittar du verktyg och metodstöd till det informatiska arbetet.

Utvecklingspaket för modellering och kvalitetsgranskningar

Medarbetare i Region Stockholm kan kostnadsfritt hämta standarden genom att mejla till biblioteket@sll.se

För att få Sparx EA-profiler mejlar du till funktionsbrevlådan, se kontakt på denna sida.

Övriga verktyg

Beslut och styrande dokument

Här finns beslut som fattats inom Informatikområdet samt styrande dokument.

Mallar

Länkar

Medlemmar i Informatikrådet

Patrik Georgii-Hemming, ordförande (Karolinska Universitetssjukhuset)
Johan Bratt (HSF)
Johanna Albert (Danderyds sjukhus)
Mattias Agestam (SLSO)
Niclas Skyttberg (Aleris)
Jan Ottervald/Charlotta Sävblom (Södertälje sjukhus)
Gustav Vikander (Capio S:t Göran)

Informatikrådets sammanträden

Våren 2021

19/2, 19/3, 16/4, 21/5, 11/6

Kontakt

Ärenden till Informatikrådet skickas via beredningsfunktionen funktionsbrevlåda: informatik.beredning.rst@sll.se

 

  • Uppdaterad: 16 juni 2021

  • Faktagranskad: 24 mars 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Karolina Kobetski, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen