Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informatikrådet och beredningsfunktionen

Informatikrådet arbetar för att möjliggöra en god informationshantering i hela hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm. Genom en förbättrad informationshantering stöder Informatikrådet även samverkan mellan vårdens olika aktörer.

Informatikrådet har en beredningsfunktion som förbereder ärenden innan de går till Informatikrådet för beslut. Beredningsfunktionen arbetar även med kommunikation och med att stödja uppföljning av de beslut som fattas av Informatikrådet.

Informatikrådet sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli.

Verktygslådan

Här hittar du verktyg och metodstöd till det informatiska arbetet.

Regiongemensam arbetsmetodik för informatiskt arbete

Informatikrådet har beslutat att den metodik som beskrivs i dokument Arbetsmetodik för informatiskt arbete i Region Stockholm ska, när den är tillämplig, användas som en utgångspunkt för informatiskt arbete i regionen. Urval av metodikens olika delar görs baserat på behov och förutsättningar.

Utvecklingspaket för modellering och kvalitetsgranskningar

Utvecklingspaketet används för informatiskt arbete bedrivet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

För att få Sparx EA-profiler mejlar du till funktionsbrevlådan, se kontakt på denna sida.

Övrigt stöd i det informatiska arbetet

Strategi för informatikarbete

I mars 2021 fastställde informatikrådet en strategi för Region Stockholms informatikarbete under 2021-23.

Du kan vara med och påverka!

Har du en informatisk frågeställning eller behov som uppfyller något av följande krav?

  • Verksamhetsbehov
  • Regionalt behov
  • Önskemål från vårdgivare
  • Bidrar till standardisering
  • Krav från kunskapsstyrningen

Fyll i punkt 1-4 i ärendebeskrivningen och skicka till funktionsbrevlådan, se information under Kontakt. 

Medlemmar i Informatikrådet

Ameli Norling, HSF (kunskapsstyrningen)
Annabeth Bergqvist, HSF (masterdataprogrammet)
Erik Näslund, Danderyds sjukhus
Gustav Vikander, Capio S:t Göran
Jan Ottervald, Södertälje sjukhus
Jeanette Chressman Hoas, Region Gotland
Johan Bratt, HSF
Mattias Agestam, SLSO
Niclas Skyttberg , Aleris
Patrik Georgii-Hemming (ordf), Karolinska Universitetssjukhuset
Samira Nikman, Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Benegas, Praktikertjänst
Urban Säfwenberg, Södersjukhuset

Länkar

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Kontakt

Ärenden till Informatikrådet skickas via beredningsfunktionen funktionsbrevlåda: 

Informatikrådets beredningsfunktion

  • Uppdaterad: 23 februari 2023

  • Faktagranskad: 20 juni 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Lina Sarv, hälso- och sjukvårdsförvaltningen