Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informatikrådet och beredningsfunktionen

Informatikrådet arbetar för att möjliggöra en god informationshantering i hela hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm. Genom en förbättrad informationshantering stöder Informatikrådet även samverkan mellan vårdens olika aktörer.

Informatikrådet har en beredningsfunktion som förbereder ärenden innan de går till Informatikrådet för beslut. Beredningsfunktionen arbetar även med kommunikation och med att stödja uppföljning av de beslut som fattas av Informatikrådet.

Verktygslådan

Här hittar du verktyg och metodstöd till det informatiska arbetet.

Utvecklingspaket för modellering och kvalitetsgranskningar

För att få Sparx EA-profiler mejlar du till funktionsbrevlådan, se kontakt på denna sida.

Övriga verktyg

Beslut och styrande dokument

Här finns beslut som fattats inom Informatikområdet samt styrande dokument.

Mallar

Länkar

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Medlemmar i Informatikrådet

Patrik Georgii-Hemming, ordförande (Karolinska Universitetssjukhuset)
Johanna Albert (Danderyds sjukhus)
Mattias Agestam (SLSO)
Sara Benegas (Praktikertjänst)
Johan Bratt (HSF)
Jeanette  Chressman Hoas (Region Gotland)
Ameli Norling (ersättare Johan Bratt, HSF)
Jan Ottervald (Södertälje sjukhus)
Niclas Skyttberg (Aleris)
Urban Säfwenberg (Södersjukhuset)
Gustav Vikander (Capio S:t Göran)

Informatikrådets sammanträden

Informatikrådet har sammanträden varje månad med uppehåll under sommaren.

Kontakt

Ärenden till Informatikrådet skickas via beredningsfunktionen funktionsbrevlåda: 

Informatikrådets beredningsfunktion

 

  • Uppdaterad: 17 mars 2022

  • Faktagranskad: 24 mars 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Karolina Kobetski, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen