Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informatikrådet och beredningsfunktionen

Informatikrådet arbetar för att möjliggöra en god informationshantering i hela hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm. Genom en förbättrad informationshantering stöder Informatikrådet även samverkan mellan vårdens olika aktörer.

Informatikrådet har en beredningsfunktion som förbereder ärenden innan de går till Informatikrådet för beslut. Beredningsfunktionen arbetar även med kommunikation och med att stödja uppföljning av de beslut som fattas av Informatikrådet.

Informatikrådet sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli.

Verktygslådan

Här hittar du verktyg och metodstöd till det informatiska arbetet.

Regiongemensam arbetsmetodik för informatiskt arbete

Informatikrådet har beslutat att den metodik som beskrivs i dokument Arbetsmetodik för informatiskt arbete i Region Stockholm ska, när den är tillämplig, användas som en utgångspunkt för informatiskt arbete i regionen. Urval av metodikens olika delar görs baserat på behov och förutsättningar.

Utvecklingspaket för modellering och kvalitetsgranskningar

Utvecklingspaketet används för informatiskt arbete bedrivet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

För att få Sparx EA-profiler mejlar du till funktionsbrevlådan, se kontakt på denna sida.

Övrigt stöd i det informatiska arbetet

Strategi för informatikarbete

I mars 2021 fastställde informatikrådet en strategi för Region Stockholms informatikarbete under 2021-23.

Du kan vara med och påverka!

Har du en informatisk frågeställning eller behov som uppfyller något av följande krav?

  • Verksamhetsbehov
  • Regionalt behov
  • Önskemål från vårdgivare
  • Bidrar till standardisering
  • Krav från kunskapsstyrningen

Fyll i punkt 1-4 i ärendebeskrivningen och skicka till funktionsbrevlådan, se information under Kontakt. 

Medlemmar i Informatikrådet

Ulf Lockowandt, ordförande, SLSO
Patrik Georgii-Hemming, Karolinska Universitetssjukhuset
Sofia Kax, HSF, kunskapsutveckling
Annabeth Bergqvist, HSF, masterdataprogrammet
Erik Sköldenberg, Danderyds sjukhus
Christian Kylander, Capio S:t Göran
Jan Ottervald, Södertälje sjukhus
Jeanette Chressman, Hoas, Region Gotland
Johan Bratt, HSF
Mattias Agestam, SLSO
Niclas Skyttberg, Aleris
Samira Nikman, Karolinska Universitetssjukhuset
Sara Banegas, Praktikertjänst
Urban Säfwenberg, Södersjukhuset

Länkar

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

Kontakt

Ärenden till Informatikrådet skickas via beredningsfunktionen funktionsbrevlåda: 

Informatikrådets beredningsfunktion

  • Uppdaterad: 13 september 2023

  • Faktagranskad: 30 maj 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Pernilla Karlsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen