Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Integrationsförvaltningen

Integration möjliggör kommunikation mellan olika IT-system.

Integrationsförvaltningen levererar olika tjänster och lösningar som stödjer vården och dess processer. Det kan vara till exempel laboratoriesvar och remisser mellan vårdenheter, information till och från röntgen och journalsystem, läkemedelsförsörjning, logistik, beställningar för sjukvården och dess leverantörer, men även övriga informationsutbyten mellan regionala och nationella verksamheter och organisationer.