Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Anslutningstjänsten tillhandahåller informationsförmedling mellan olika system vilka inte har någon direkt naturlig elektronisk koppling till varandra annat än att de behöver utbyta information.

Ett exempel: Anslutningstjänsten upprättar en förbindelse mellan två olika system, till exempel en vårdgivares vårdsystem där patientavgifter registreras och som vid slutet av en rapporteringsperiod skickas till regionen för att ta emot betalning för utförd vård (ekonomisystem).

Anslutningstjänsten används oftast för kommunikation till olika vårdadministrativa uppgifter och är avsedd för punkt-till-punkt-överföring på ett säkert och krypterat sätt.

Notera att ingen bearbetning, formatkonvertering utförs i anslutningstjänsten. Önskas detta så läs mer om Meddelandetjänsten eller kontakta Integrationsförvaltningen för mer information.

Exempel på användare

 • Enskilda läkare
 • Små vårdgivare,
 • Lokala vårdgivare – VC
 • Lokala vårdgivare – sjukhus
 • Regionala sjukhus
 • Akuter
 • Laboratorier
 • Forskningsinstitut
 • Organisationer

Support och kontaktinformation

Akut felanmälan görs alltid till serviceförvaltningens servicedesk: 08-123 177 77 (dygnet runt).

Övrig teknisk support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Övriga frågor

  Serviceförvaltningen|Digital utveckling, Applikationsplattformar, Integration

  Box 225 50, 104 22 Stockholm

  Mer information

  Anslutningstjänsten tillhandahåller informationsförmedling mellan olika system vilka inte har någon direkt naturlig elektronisk koppling till varandra annat än att de behöver utbyta information.

  • Uppdaterad: 28 september 2018

  • Faktagranskad: 28 september 2018

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lars Norrbrand, Serviceförvaltningen