Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Anslutningstjänsten tillhandahåller informationsförmedling mellan olika system vilka inte har någon direkt naturlig elektronisk koppling till varandra annat än att de behöver utbyta information.

Ett exempel: Anslutningstjänsten upprättar en förbindelse mellan två olika system, till exempel en vårdgivares vårdsystem där patientavgifter registreras och som vid slutet av en rapporteringsperiod skickas till regionen för att ta emot betalning för utförd vård (ekonomisystem).

Anslutningstjänsten används oftast för kommunikation till olika vårdadministrativa uppgifter och är avsedd för punkt-till-punkt-överföring på ett säkert och krypterat sätt.

Notera att ingen bearbetning, formatkonvertering utförs i anslutningstjänsten. Önskas detta så läs mer om Meddelandetjänsten eller kontakta Integrationsförvaltningen för mer information.

Exempel på användare

 • Enskilda läkare
 • Små vårdgivare,
 • Lokala vårdgivare – VC
 • Lokala vårdgivare – sjukhus
 • Regionala sjukhus
 • Akuter
 • Laboratorier
 • Forskningsinstitut
 • Organisationer

Support och kontaktinformation

Akut felanmälan görs alltid till SF IT Servicedesk: 08-123 177 77 (dygnet runt).

Övrig teknisk support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Övriga frågor

  SF IT Integrationsförvaltningen

  Norra Stationsgatan 69, 104 22 Stockholm

  Mer information

  Anslutningstjänsten tillhandahåller informationsförmedling mellan olika system vilka inte har någon direkt naturlig elektronisk koppling till varandra annat än att de behöver utbyta information.

  • Uppdaterad: 28 september 2018

  • Faktagranskad: 28 september 2018

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Lars Norrbrand, Serviceförvaltningen