Brödsmule-navigation

Meddelandetjänsten, eller EDI-tjänsten som den kallats under många år, är en punkt-till-punkt- alternativt punkt-till-många-leverans av elektroniska meddelanden som sker direkt på ett överenskommet sätt.

Ett exempel är remisser och labbsvar. Remisser kan skickas från vårdgivarens journalsystem till laboratoriet och efter fysisk provtagning och analys utförts av laboratoriet så skickas labbsvaret tillbaka till vårdgivaren (beställaren av provet) med hjälp av Meddelandetjänsten.

Tjänsten kan vid behov formatkonvertera filer så att system som har skilda format på sina meddelanden/informationer ändå kan utbyta information med varandra.

Exempel på användare

  • Enskilda läkare
  • Små vårdgivare
  • Lokala vårdgivare – VC
  • Lokala vårdgivare – sjukhus
  • Regionala sjukhus
  • Akuter
  • Laboratorier
  • Forskningsinstitut
  • Organisationer

Support och kontaktinformation

Akut felanmälan görs alltid till SF IT Servicedesk: 08-123 177 77 (dygnet runt).

Övrig teknisk support

Övriga frågor

Mer information

Tjänstebeskrivning - Meddelandetjänsten

Meddelandetjänsten eller EDI-tjänsten är en punkt-till-punkt alternativt punkt-till-mångaleverans av elektroniska meddelanden som sker direkt på ett överenskommet sätt.