Brödsmule-navigation

En notifiering innebär bevakning av en möjlig händelse eller förändring samt notifiering om förändringen.

Ett exempel: Notifieringstjänsten övervakar en informationskälla/informations-producent.  Det kan vara ett system som genererar en ny "fil" på en avsedd plats och om "filen" förändras så levererar Notifieringstjänsten ett meddelande om att förändringen har inträffat till den som beställt tjänsten.

Notifieringstjänsten tillhandahåller enbart notifiering om att förändring skett, inte vad den aktuella förändringen består av. Önskas sådan typ av meddelande, kan flera notifieringar sättas upp med olika meddelanden, beroende på inträffad förändring.

Ett exempel på en vanlig notifiering är att du blir aviserad om när ett paket lämnat godsterminalen och är på väg till dig eller ditt postombud.

Exempel på användare

  • Enskilda läkare
  • Små vårdgivare
  • Lokala vårdgivare – VC
  • Lokala vårdgivare – sjukhus
  • Regionala sjukhus
  • Akuter
  • Laboratorier
  • Forskningsinstitut
  • Organisationer

Support och kontaktinformation

Akut felanmälan görs alltid till SF IT Servicedesk: 08-123 177 77 (dygnet runt).

Övrig teknisk support

Övriga frågor

Mer information