Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En notifiering innebär bevakning av en möjlig händelse eller förändring samt notifiering om förändringen.

Ett exempel: Notifieringstjänsten övervakar en informationskälla/informations-producent.  Det kan vara ett system som genererar en ny "fil" på en avsedd plats och om "filen" förändras så levererar Notifieringstjänsten ett meddelande om att förändringen har inträffat till den som beställt tjänsten.

Notifieringstjänsten tillhandahåller enbart notifiering om att förändring skett, inte vad den aktuella förändringen består av. Önskas sådan typ av meddelande, kan flera notifieringar sättas upp med olika meddelanden, beroende på inträffad förändring.

Ett exempel på en vanlig notifiering är att du blir aviserad om när ett paket lämnat godsterminalen och är på väg till dig eller ditt postombud.

Exempel på användare

 • Enskilda läkare
 • Små vårdgivare
 • Lokala vårdgivare – VC
 • Lokala vårdgivare – sjukhus
 • Regionala sjukhus
 • Akuter
 • Laboratorier
 • Forskningsinstitut
 • Organisationer

Support och kontaktinformation

Akut felanmälan görs alltid till SF IT Servicedesk: 08-123 177 77 (dygnet runt).

Övrig teknisk support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Övriga frågor

  SF IT Integrationsförvaltningen

  Norra Stationsgatan 69, 104 22 Stockholm

  Mer information

  En notifiering innebär bevakning av en möjlig händelse eller förändring samt notifiering om förändringen.

  • Uppdaterad: 28 september 2018

  • Faktagranskad: 28 september 2018

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Lars Norrbrand, Serviceförvaltningen