Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En notifiering innebär bevakning av en möjlig händelse eller förändring samt notifiering om förändringen.

Ett exempel: Notifieringstjänsten övervakar en informationskälla/informations-producent.  Det kan vara ett system som genererar en ny "fil" på en avsedd plats och om "filen" förändras så levererar Notifieringstjänsten ett meddelande om att förändringen har inträffat till den som beställt tjänsten.

Notifieringstjänsten tillhandahåller enbart notifiering om att förändring skett, inte vad den aktuella förändringen består av. Önskas sådan typ av meddelande, kan flera notifieringar sättas upp med olika meddelanden, beroende på inträffad förändring.

Ett exempel på en vanlig notifiering är att du blir aviserad om när ett paket lämnat godsterminalen och är på väg till dig eller ditt postombud.

Exempel på användare

 • Enskilda läkare
 • Små vårdgivare
 • Lokala vårdgivare – VC
 • Lokala vårdgivare – sjukhus
 • Regionala sjukhus
 • Akuter
 • Laboratorier
 • Forskningsinstitut
 • Organisationer

Support och kontaktinformation

Akut felanmälan görs alltid till serviceförvaltningens servicedesk: 08-123 177 77 (dygnet runt).

Övrig teknisk support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Övriga frågor

  Serviceförvaltningen|Digital utveckling, Applikationsplattformar, Integration

  Box 225 50, 104 22 Stockholm

  Mer information

  En notifiering innebär bevakning av en möjlig händelse eller förändring samt notifiering om förändringen.

  • Uppdaterad: 28 september 2018

  • Faktagranskad: 28 september 2018

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lars Norrbrand, Serviceförvaltningen