Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prenumerationstjänsten är en tjänst som erbjuder information när den publiceras eller delges en existerande brukare eller system.

Ett exempel är en när en mängd information skickas från ett system till annat system och där en prenumerant vill ta del av en viss del av informationen som skickas mellan systemen. Det kan vara en viss typ av labbresultat eller kopiering av samtlig information till ett annat oberoende system.

Grundförutsättningen är att det ­finns ett befi­ntligt informationsflöde där parterna tillåter prenumeration.

Exempel på användare

 • Laboratorier
 • Forskningsinstitut
 • Organisationer
 • Större journalsystem
 • Centrala nationella eller regionala databaser

Support och kontaktinformation

Akut felanmälan görs alltid till SLL IT Servicedesk: 08-123 177 77 (dygnet runt).

Övrig teknisk support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Övriga frågor

  SF IT Integrationsförvaltningen

  Norra Stationsgatan 69, 104 22 Stockholm

  Mer information

  Integrationsförvaltningens Prenumerationstjänst erbjuder information när den publiceras eller delges en existerande brukare eller system.

  • Uppdaterad: 28 september 2018

  • Faktagranskad: 28 september 2018

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Lars Norrbrand, Serviceförvaltningen