Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barnmorskemottagning, BVC och förlossning

Här finns samlad information om vårdkedjan från barnmorskemottagningar via förlossning till barnavårdscentralen, samt en kunskapsbank om amning.

BMM, förlossning och BVC är alla vårdval och har separata avtal och förfrågningsunderlag men en del  information är närliggande och nyheter berör ofta flera verksamheter.

Varje område har egna regionala riktlinjer och information från enheterna som hittas här till höger.