Till start

Vårdgivarguiden

Amning

Amning har många hälsofrämjande effekter för både föräldern och barnet sett ur ett befolkningsperspektiv. De flesta blivande föräldrar har intentionen att amma men många slutar tidigare än de tänkt sig på grund av bristande stöd. Genom ökad kunskap och ökat samarbete genom hela vårdkedjan kan vården ge förutsättningar för att underlätta amningsstarten och upprätthålla amningen. Det är viktigt att amningskunskap finns hos alla professioner som möter blivande och nyblivna föräldrar.