Brödsmule-navigation

Film

Webbsidor

Material

Böcker

Amning idag. Kylberg, E., Westlund, A. M. & Zwedberg, S. (2009). Stockholm: Gothia förlag.

Amning i Vardagen. Marit Olanders. Karneval förlag 2013

Amningsguiden. En guide om amning för fullgångna, underburna, friska eller sjuka barn, utifrån WHO/UNICEF:s 10 steg till amning. Weimers L, Gustafsson-Nyström H, Gustafsson A. 2008 Guiden kan beställas via Amningsguiden.

Breastfeeding. A guide for the Medical profession. Lawrence, RA, Lawrence, RM. 7th edition. St Louise: Mosby; 2011

Core curriculum for lactation consultant practice, 3rd ed Rebecca Mannel; Patricia J Martens; Marsha Walker Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2012, ©2013.

Läsvärda tidskriftsartiklar