Till start

Vårdgivarguiden

Barnmorskemottagning - BMM

Barnmorskemottagningar ingår i Vårdval Stockholm. Godkända mottagningar ska arbeta enligt förfrågningsunderlaget och följa Stockholms läns landstings basprogram. Godkända barnmorskemottagningar ska också följa regionala riktlinjer för graviditetsövervakning, familjeplanering och STI och gynekologisk cellprovtagning.

Utbildningar

Utbildningar och möten för personal inom mödrahälsovården

MHV-podden

Här hittar du alla avsnitt av mödrahälsovårdsenhetens podcast.

Externa länkar

Länkar till information som kan vara intressant för barnmorskor, inklusive förlossningsklinikernas riktlinjer.