Till start

Vårdgivarguiden

Bakgrund

Graviditet efter äggdonation är en riskgraviditet med en ökad risk för blödningar i tidig graviditet, graviditetshypertoni och preeklampsi. Ökad risk för tillväxthämning och prematurfödsel har man fram för allt sett vid tvillinggraviditeter. Vid riskvärdering och vårdplanering är det viktigt att ta hänsyn till eventuella bakomliggande sjukdomar som orsak till infertiliteten. Många som är gravida via äggdonation är äldre, vilket också medför en ökad risk för komplikationer.

Handläggning

 • Läkarbesök i tidig graviditet för graviditetsplanering.
 • Sätt in acetylsalicylsyra (T. Trombyl®) 75mg 1x1 från graviditetsvecka 12 och till och med graviditetsvecka 36.
 • Blodtryck och U-protein vid varje besök
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32, fler vb.
 • Barnmorskebesök varje vecka från graviditetsvecka 36.
 • Induktion senast graviditetsvecka 41+0.
 • Rutinmässig tillväxtkontroll gravv 41 behövs ej om förlossningen sätts igång.

Referenser

Savasi VM, Mandia L, Laoreti A, Cetin I. Maternal and fetal outcomes in oocyte donation pregnancies. Hum Reprod Udate. 2016 Jun 7.

SFOG ARG rapport nr 64, 2010. Ofrivillig barnlöshet. SFOG.

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

 • Uppdaterad: 25 februari 2020

 • Faktagranskad: 25 februari 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten