Till start

Vårdgivarguiden

Bakgrund

Ingångsträngsel; definierat som conjugata vera <10 cm är extremt sällsynt i Sverige (<1 ‰). Utgångsträngsel; definierat som summan av interspinal-, intertubar och sagittala utgångsmåtten <29,5 cm, förekommer i mindre än 1 %.

Mot bakgrund av denna låga incidens och att risken för förlossningsskador på grund av mekaniska förhållanden är i det närmaste eliminerad med modern förlossningsövervakning, behöver bäckenmätning endast utföras på följande indikationer.

Indikationer för bäckenmätning under graviditet

  • Sätesändläge och önskad vaginal förlossning
  • Misstanke om mekaniskt missförhållande vid tidigare förlossning (om ej tidigare utförd)
  • Tidigare dislocerad bäckenfraktur
  • Sjukdomar under uppväxten som kan påverka bäckenet exempelvis Rakit, uttalad D-vitaminbrist under uppväxtåren.

Handläggning

Remiss till Spec-mvc på vald förlossningsklinik för bäckenmätning.

Kriterier för planerad vaginal förlossning vid sätesbjudning:

Bäckenmätning: sagital ingång ≥ 11,5 cm och summa utgång ≥ 32,5 cm

Normalstort barn (skattad vikt 2500–4000 gram.)

Motiverad patient med klart önskemål om vaginal förlossning.

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

  • Uppdaterad: 11 mars 2020

  • Faktagranskad: 11 mars 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten