Till start

Vårdgivarguiden

Gravida

 • Vid inskrivningsbesöket informerar inskrivande barnmorska om biobankslagen. Den gravidas svar ska registreras i journalen. Hänvisa patienten till 1177 om mer information önskas.
 • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med Nej-talong.
 • Om patienten säger nej till att provet sparas får patienten nej-talongen med sig hem. Nej-rutan på remissen fylls i.
 • Graviditeten räknas som en vårdepisod och samtycke behöver därför endast inhämtas vid första provtagningstillfället.

Nej-talong

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

Gynekologisk cellprovtagning

 • Patienten får information genom kallelsen.
 • Provtagande barnmorska ansvarar för att patienten har tillfrågats och att samtycke inhämtats.
 • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med informationsbroschyr samt nej-talong.
 • Om patienten säger nej till att provet får sparas; ge patienten nej-talongen med skriftlig information. Fyll i Nej-rutan på kallelsen.

Nej-talong

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

Preventivmedelspatienter

 • Vid blodprovstagning på preventivmedelspatienter så ansvarar provtagande barnmorska för att patienten får information samt att samtycke inhämtats.
 • Patienter som inte ger samtycke kryssa i remissen och lämna Nej-talong till patienten.

Nej-talong

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

Referens

Svensk författningssamling 2002:297. Lag (2002:297) om biobanker inom Hälso- och sjukvården.

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

 • Uppdaterad: 17 februari 2020

 • Faktagranskad: 17 februari 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten