Till start

Vårdgivarguiden

Bakgrund

Graviditet innebär en viss ökad risk att utveckla idiopatiskt karpaltunnelsyndrom. Karpaltunnelsyndrom kan drabba båda könen och alla åldersgrupper men förekommer särskilt ofta bland diabetiker, reumatiker, kvinnor i medelåldern och gravida. Prevalensen av karpaltunnelsyndrom baserad på klinisk och neurofysiologisk diagnos är hos kvinnor cirka 3 %.

Orsak

Gravida kan få symtom på grund av vätskeretention, vilket ger upphov till ett ökat tryck som påverkar medianusnerven under passagen i handleden. Trängseln ger upphov till ischemi i nerven med domningar och ibland värk som följd. Symtomen brukar gå över efter förlossningen.

Symtom

I många fall uppträder besvären gradvis ökande. Typiska symtom är domningar och nedsatt sensibilitet i N. Medianus innerverat område, det vill säga framför allt i tumme, pek- och långfinger samt ringfinger. Besvären beskrivs ofta som stickande, pirrande och brännande, men ibland som mer eller mindre smärtsamma. Typiskt är nattliga besvär då man i sömnen flekterar i handleden, vilket förtränger karpaltunneln ytterligare.

Handläggning på barnmorskemottagning

  • Gravida med måttliga besvär av karpaltunnelsyndrom bör rekommenderas ett stabilt handledsstöd nattetid för att förhindra flexion i handleden. Handledsskenor kan köpas på apotek. Råd bör ges kring ergonomi och aktivitetsförändring. Vid behov rekommenderas kontakt med arbetsterapeut, remiss behövs i regel inte men kan skrivas.

Om besvären inte lindras av konservativ behandling inom en-två veckor och det är mer än fem veckor kvar till partus:

  • Läkarbesök för remiss till handkirurg och ställningstagande till operation. På remissen ska det framgå att handledsstöd prövats, men ej gett tillfredställande effekt.
  • Vid konstant känselnedsättning, där domningarna inte går tillbaka eller mycket tidiga symtom under graviditet ska akut remiss skickas till handkirurgen. Detta för akut bedömning om operationskrävande karpaltunnelsyndrom.

Referens

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

  • Uppdaterad: 1 oktober 2020

  • Faktagranskad: 30 september 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten