Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samtliga läkemedel och kosttillskott som den gravida tar, kortare eller längre tid, under graviditeten skall dokumenteras i MHV 2.

Aktuell information om läkemedel under graviditet, amningsperiod och bedömning av eventuell fosterpåverkan finns på Janusinfo:

Bedömningarna på Janusinfo bygger på uppgifter från Medicinska födelseregistret och en kritisk värdering av vetenskaplig litteratur av en expertgrupp med läkare och apotekare. Fokus vid värderingen är första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Läkemedelsinformationscentralen – Karolic lämnar kostnadsfri upplysning om läkemedel och graviditet. Där kan man till exempel få bra information om tillgänglig kunskap om nya eller ovanliga läkemedel. Observera att ”Karolic” endast är för personal.

Telefonnummer 08–585 810 60, måndag–fredag, klockan 9–16.

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

  • Uppdaterad: 1 mars 2020

  • Faktagranskad: 1 mars 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten