Till start

Vårdgivarguiden

Orosanmälan när ett barn riskerar att fara illa

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du mer information samt kontaktuppgifter för orosanmälan.

  • Uppdaterad: 26 februari 2020

  • Faktagranskad: 26 februari 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten