Brödsmule-navigation

Sökträffar

Antikonception - fördjupningskurs

Fördjupningskursen i antikonception vänder sig till barnmorskor och läkare verksamma på barnmorskemottagning inom Region Stockholm, för att kunna tillgodose sig utbildningen bör man ha arbetat minst...

Antikonception hösten 2020

Ett tillfälle för dig att diskutera svåra antikonceptionsfall som du har mött i ditt arbete. Mödrahälsovårdsenheten kommer att gå igenom reviderade riktlinjen för antikonception.

Antikonception våren 2021

Ett tillfälle för dig att diskutera svåra antikonceptionsfall som du har mött i ditt arbete. Mödrahälsovårdsenheten kommer att gå igenom reviderade riktlinjen för antikonception.

Chefsbarnmorskemöte omgång 2 hösten 2020 - tre tillfällen

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under hösten. Här hittar du datumen för omgång 2. Kommer att hållas via Teamview, information kommer till anmälda deltagare.

Chefsbarnmorskemöten omgång 1 våren 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 1.

Chefsbarnmorskemöten omgång 2 våren 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 2.

EPDS handledningar – information

På grund av av covid 19 är implementeringen av EPDS-användning i samband med graviditet pausad. Handledning planeras vid 12 tillfällen hösten 2020 och ytterligare tillfällen våren 2021.

Förlossningsrädsla för samtalsbarnmorskor

Handledningstillfället vänder sig till dig som har gått utbildningen förlossningsrädsla omgång 1 och 2, och som nu är verksam som samtalsbarnmorska på barnmorskemottagning

Förlossningsrädsla omgång 1

Utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla, del 1 och 2. Finns två olika omgångar av utbildningen.

Förlossningsrädsla omgång 2

Utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla, del 1 och 2. Finns en tidigare utbildning i Förlossningsrädsla.

GDM-ambassadörer

Fördjupningseftermiddag och vidareutbildningsdag för GDM-Ambassadörer. Den 3 november 2020.

Komplicerad graviditet hösten 2020

Ett tillfälle för dig att diskutera komplicerade graviditeter, samt lyssna på kollegors erfarenheter och frågor.

Komplicerad graviditet våren 2021

Tillfälle att diskutera komplicerade graviditeter, samt lyssna på kollegors erfarenheter och frågor. För barnmorskor och läkare.

Läkarmöte hösten 2020

Informationsutbyte mellan mödrahälsovårdsenheten och läkare på barnmorskemottagningar.

Mentorskapsprogram för barnmorskemottagningar

Här kan chefer inom barnmorskemottagningar ansöka om mentorskapsprogrammet för nyanställda.

Min personliga barnmorska, "Min PB" - inbjudan till möte

Välkommen till möte för barnmorskor som deltar i projektet "Min PB". 24 november.

Utbildning i mödrahälsovård för specialistläkare inom allmänmedicin

Utbildningseftermiddagen riktar sig till nya läkare på BMM.