Brödsmule-navigation

Implementering av projekt förlossningsrädsla, utbildning – metodlära med Jennie Lenntorp. Utbildning i omhändertagande av gravida med en måttlig förlossningsrädsla. Fokus läggs på stödsamtalet, dess struktur och dokumentation.

Plats: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm, S:t Göransgatan 126, 2 trappor.

Välj ett av 6 tillfällen. Max 10 deltagare per tillfälle. Din chef ska godkänna att du deltar.