Välkommen på ett informationsutbyte mellan mödrahälsovårdsenheten och läkare på barnmorskemottagningar.

Teamviewmöte den 15 oktober  2020 kl 14.00-16.30 (länk kommer)