Välkommen på ett informationsutbyte mellan mödrahälsovårdsenheten och läkare på barnmorskemottagningar. Välj ett tillfälle och anmäl dig via länkarna.

Tillfälle 1

Måndagen 23 mars klockan 13.30-16.30, Danderyds sjukhus, hus 14, plan 10.

Tillfälle 2

Onsdagen 25 mars klockan 13.30-16.30, Sankt Göransgatan 126, 2 trappor.