Syftet med mentorskapsprogram för barnmorskemottagningar är:

  • att attrahera och bibehålla nyanställda barnmorskor genom att erbjuda dem en strukturerad och välplanerad introduktion till ett långvarigt yrkesliv inom öppenvården
  • att ge tid för reflektion och förberedelser
  • att genom hospitering ge barnmorskorna ökad kunskap om vårdkedjan.

Ansökan om mentorskapsprogrammet fylls i av chefen.

Omgång 5

För mentorerna (handledare):

Tisdagen 4 februari kl 14.00 - 16.30 plats MHV-enheten, S:t Göransgatan 126, 2 trappor.

För adepter (nyanställda barnmorskor) samtliga tillfällen startar med lunch:

Tisdagen 18 februari  klockan 12.30-16.30 Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18 (T-bana Liljeholmen). 
Måndagen 30 mars  klockan 12.30-16.30 Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18 (T-bana Liljeholmen).
Tisdagen 21 april klockan 12.30-16.30 Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18 (T-bana Liljeholmen).

Frivillig extradag för adepter:

Tisdagen 27 maj klockan 14.00-16.30 klinisk träning på MHV-enheten, S:t Göransgatan 126, 2 trappor.

Omgång 4

För mentorerna (handledare):

Den 24 september, klockan 14.00-16.30.

För adepter (nyanställda barnmorskor):

Den 9 oktober, klockan 12.30-16.30.
Den 6 november, klockan 12.30-16.30.
Den 10 december, klockan 12.30-16.30.