Brödsmule-navigation

Utbildningen arrangeras av Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm och syftar till att ge kunskap om normal graviditetsfysiologi, allmänmedicinska frågeställningar under graviditet samt en inblick i allvarliga graviditetskomplikationer.

När: Onsdag den 25 november, klockan 13.30-16.30
Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18