Brödsmule-navigation

Inbjudan till halvdagsutbildning för samtliga representanter i tvärprofessionella samverkansteam. Anmäl dig till ett av nedanstående utbildningstillfällen.

Tillfälle 1

Onsdagen den 12 februari 09.00-12.00, Södersjukhusets aula, Hiss C, plan 6

Tillfälle 2

Tisdagen den 10 mars 13.30-16.30, Danderyds sjukhus, Aulan, entréplan

Program

  • "Scener från verkligheten", Mödrahälsovårdsenheten och Barnhälsovårdsenheten i samarbete med teatergruppen Moliéreensemblen.
  • Samtal med spädbarnspappor när den nyblivna mamman lider av en psykisk sjukdom, Charlotte Luptovics Larsson, Barnsamordnare, Psykiatri Södra Stockholm
  • Socialtjänstens handläggning med fokus på anmälningsplikten,
    Erik Nordlander, Stockholms stad.
     

Varmt välkommen!

Utvecklingsgruppen för tvärprofessionella samverkansteam