Brödsmule-navigation

Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm bjuder in till en eftermiddag med föreläsning om preeklampsi med SFOG:s nya riktlinjer och STI.

Var?

Tändstickpalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

När?

Onsdag den 11 mars 2020, startar med lunch kl 11.45.