Till start

Vårdgivarguiden

Barnhälsovården och BVC

Barnhälsovård, BVC ingår i Vårdval Stockholm. De mottagningar som är godkända ska arbeta enligt Barnhälsovård, BVC  förfrågningsunderlaget. Det betyder att mottagningarna bland annat ska följa Region Stockholms basprogram för barnhälsovård, de nationella riktlinjer som finns i Rikshandboken och i förekommande fall lokala riktlinjer.

Viktiga länkar

Här hittar du som arbetar inom barnhälsovården länkar som kan vara viktiga i ditt dagliga arbete.