Brödsmule-navigation

Årsrapporter

Insamling av data alla från alla BHV-sjuksköterskor i Stockholms län för årstatistik.

 

Om du vill läsa äldre årsrapporter från barnhälsovården mejla till bhv.sodersjukhuset@sll.se

Andra rapporter

Stöd vid misstanke om att barn far illa

Rapport 2015: Region Stockholms kartläggning av vilket stöd sjuksköterskan på BVC har vad gäller skyldigheten att leva upp till kraven i socialtjänstlagen, SoL.