Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Årsstatistikinsamling för 2021

Nu har det gått ytterligare ett år och det har åter blivit dags för insamlingen av uppgifter från alla barns journaler.

Årsrapporter

Insamling av data från alla BHV-sjuksköterskor i Stockholms län för årstatistik.

Uppdaterad version 5 februari 2021.

En bilaga till BHVs årsrapport 2019 med rättelser.

Beställa årsrapporter

Om du vill läsa äldre årsrapporter från barnhälsovården eller
beställa en papperskopia (ange då namn, adress och postadress) mejla till:

Andra rapporter

En kartläggning av barnhälsovårdssjuksköterskors uppfattning i Region Stockholm under mars-maj 2020.

En rapport med tre delrapporter som granskat den internationella vetenskapliga litteraturen utifrån det kunskapsbehov som finns inom svensk barnhälsovård.

Barnavårdscentralens möjligheter till att minska skillnader.

Rapport om projektet BVC-Elvis som syftar till att förbättra BVC:s arbete med 3 och 4-åringar.

Rapport 2015: Region Stockholms kartläggning av vilket stöd sjuksköterskan på BVC har vad gäller skyldigheten att leva upp till kraven i socialtjänstlagen, SoL.

Tidiga insatser för barn till föräldrar med alkohol- och drogberoende. Rapport från verksamhetens första år. Augusti 2015.

  • Uppdaterad: 3 december 2021

  • Faktagranskad: 3 december 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten