Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Årsrapporter

Insamling av data alla från alla BHV-sjuksköterskor i Stockholms län för årstatistik.

Årsrapport från Barnhälsovården 2019

Uppdaterad version 5 februari 2021.

Bilaga till Barnhälsovårdens årsrapport 2019

En bilaga till BHVs årsrapport 2019 med rättelser.

Om du vill läsa äldre årsrapporter från barnhälsovården mejla till bhv.sodersjukhuset@sll.se

Statistikinsamlingsenkät för år 2020

Andra rapporter

Rapport - Påverkan av Covid-19 på det regionala BHV-programmet

En kartläggning av barnhälsovårdssjuksköterskors uppfattning i Region Stockholm under mars-maj 2020.

Föräldrastöd till familjer med spädbarn - en kunskapsöversikt

En rapport med tre delrapporter som granskat den internationella vetenskapliga litteraturen utifrån det kunskapsbehov som finns inom svensk barnhälsovård.

Barns ojämlika förutsättningar för en god hälsa i Stockholms län

Barnavårdscentralens möjligheter till att minska skillnader.

BVC-Elvis - Förbättra BVC:s arbete med 3 och 4-åringar

Rapport om projektet BVC-Elvis som syftar till att förbättra BVC:s arbete med 3 och 4-åringar.

Stöd vid misstanke om att barn far illa

Rapport 2015: Region Stockholms kartläggning av vilket stöd sjuksköterskan på BVC har vad gäller skyldigheten att leva upp till kraven i socialtjänstlagen, SoL.

Rosenlunds Barnhälsovårdsteam

Tidiga insatser för barn till föräldrar med alkohol- och drogberoende. Rapport från verksamhetens första år. Augusti 2015.

  • Uppdaterad: 18 februari 2021
  • Faktagranskad: 3 december 2020
  • Redaktör: Caroline Olsson
  • Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten