Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan den 1 mars 2021 har Region Stockholm ett avtal med ACO Avia Pharma om D-vitamindroppar.

D-vitamin Olja ACO Avia Pharma har varunummer 112949 och det upphandlade priset framgår i beställningssystemet Proceedo (fn 13 kr per flaska). D-vitamin Vatten ACO varunummer 112940 finns inte upphandlad men kan även den beställas i Proceedo i de fall oljelösning inte passar.

Beställ via Proceedo

För att beställa till det priset ska BVC köpa D-vitamindroppar via rekvisitionsbeställning i beställningssystemet Proceedo, leverans via ApoEx, och inte på annat sätt. Beställningsrutinen finns här:

Proceedo - läkemedelsbeställningssystem

Inloggning och instruktioner. Här beställer du läkemedel på rekvisition, förutom cytostatika och individuellt anpassade TPN.

D-vitamin ingår i ersättningen för barn från 0 till och med 1 år vilket innebär att Vårdgivaren har helt kostnadsansvar.

Från och med 1 mars 2019 har den tidigare ersättningen för äldre barns behov av D-vitaminer borttagits.

D-vitamin

Riktlinjer för intag av D-vitamin.

  • Uppdaterad: 12 mars 2021

  • Faktagranskad: 4 oktober 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten