Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

18 månader - Inbjudan BVC-besök

Inbjudan till BVC-besöket vid 18 månaders ålder. Finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i det högra hörnet.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
3 år – bildkallelse

Bildkallelse 3-årsbesöket. Granskad av Nathalie Gani, den 5 november 2021.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
3 år - manual BVC-Elvis

Instruktioner för nytt 3-årsbesök.

3 år - Uppföljning av språk och tal, direktobservation enligt Westerlund

Formulär för uppföljning av språk och tal genom direktobservation på BVC vid tre års ålder. Reviderad av Nathalie Gani, den 19 november 2021.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
3 år - Westerlunds bilder till språk- och talbedömningen

Länk till beställning av Westerlunds bilder. Reviderad av Nathalie Gani, 13 november 2020.

 • Syn, hörsel, tal och språk
3-årsbesöket BVC-Elvis

Information om hur 3-årsbesöket går till på Barnavårdscentralerna.

4 år – bildkallelse

Bildkallelse 4-årsbesöket. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
4 år - manual BVC-Elvis

Instruktioner för 4-årsbesök.

4-årsbesöket BVC-Elvis

Information om hur 4-årsbesöket går till på Barnavårdscentralerna.

5 år - bildkallelse

Bildkallelse och föräldrainformation inför vaccination

 • Besök, inbjudningar, checklistor
5 år - Inbjudan till femårsbesöket

Inbjudan till föräldrar inför BVC-besöket vid 5 års ålder. Reviderad av Nathalie Gani, den 17 september 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
5 år – känsloskala 5-årsvaccination

Känsloskalan kan vara till hjälp när man pratar med barnet efter vaccinationen om hur situationen kändes.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
8-månader – checklista för hälsoundersökning

Checklista för hälsoundersökning och utvecklingsövervakning av 8-månaders barn.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Amning och läkemedel

Riktlinjer för användning av läkemedel i samband med amning.

 • Amning och nutrition
Amningsstrategi

Amningsstrategi för personal i vårdkedjan, Region Stockholm.

 • Amning och nutrition
Anafylaktisk reaktion på BVC: akuta åtgärder

Behandlingsschema för akut behandling av anafylaxi. Reviderad av Helena Martin, den 9 november 2021.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Anafylaktisk reaktion vid vaccination

Riktlinjer för hantering av anafylaktisk reaktion.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Att inte bo ihop när man har en bebis – men bygga ett gemensamt föräldraskap

Föräldrabroschyr riktad till föräldrar som har barn 0-1 år och som inte lever tillsammans. Reviderad av Malin Bergström den 8 juni 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Att separera som föräldrar

Föräldrabroschyr till föräldrar som funderar på att separera. Reviderad av Malin Bergström den 8 juni 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Barn som varit inskrivna på Rosenlunds Barnhälsovårdsteam: Riktat barnhälsovårdsprogram

Anpassat barnhälsovårdsprogram för barn äldre än 10 månader och som varit inskrivna i Rosenlunds Barnhälsovårdsteam. Faktagranskad av Lotta Lindfors 19 augusti 2021.

 • Samverkan - vem gör vad
Barnhälsovård - checklista för omhändertagande av nyanlända barn på BVC

Hälsosamtal vid mottagandet av barn från andra länder.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Nyanlända
Barnhälsovård i samverkan med folktandvården

Riktlinje för samverkan Barnhälsovård-folktandvård

 • Samverkan - vem gör vad
Barns utveckling. Att på BVC upptäcka avvikelser i barns utveckling.

Riktlinjer för handläggning av avvikelser i barns utveckling.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
BCG-vaccin mot tuberkulos

Riktlinjer för vaccination mot tuberkulos.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Behöver du veta mer för att kunna fatta beslut om ditt barns vaccinationer?

Informationen till föräldrar som är tveksamma till eller avstår från att vaccinera sitt barn.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Bröstkomplikationer i samband med amning

Vårdprogrammet finns på webbplatsen Kunskapsstöd för vårdgivare.

 • Amning och nutrition
BUP - riktlinjer för konsultationer

Riktlinjerna gäller konsultation från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP till Barnmorskemottagningar/Mödravårdscentraler, BMM/MVC samt Barnavårdscentraler, BVC. Granskad den 20 november 2021.

 • Psykisk ohälsa
BUP - riktlinjer för konsultationer, bilaga: Anknytning

Samverkan mellan BMM och BUP. Riktlinjer för konsultationer - bilaga: Anknytning. Reviderad 20 november 2021. Manusförfattare, Gunnel Berggren.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
BVC-remiss till BUP-mottagning

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Digitala föräldragrupper - guide med tips och råd

En kom igång-guide med tips och råd för digitala föräldragrupper. Reviderad av Nathalie Gani, den 5 november 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
D-vitamin

Riktlinjer för intag av D-vitamin.

 • Amning och nutrition
D-vitamindroppar

Beställningsrutin och riktlinjer för d-vitamindroppar.

 • Amning och nutrition
Enskilt föräldrasamtal med pappa/icke-födande förälder

Manual riktad till BHV-sjuksköterskor för enskilt samtal med pappa eller icke-födande förälder.

 • Psykisk ohälsa
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
EPDS - Riktlinjer

Riktlinjer för användande av EPDS, ett självskattningsformulär som ska erbjdudas nyförlösta kvinnor i samband med samtal på BVC.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Flödesschema för BCG-vaccination inför resa

Indikation för BCG-vaccination på BVC inför resa.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Flödesschema PPD

Flödesschema för riskbedömning. Behövs PPD inför BCG-vaccination?

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Frågeformulär till förskolan

Formuläret är en kartläggning av hur barnet fungerar på förskolan, kan användas i samråd med föräldrarna när BVC önskar kompletterande kunskaper. Reviderad av Nathalie Gani, den 20 november 2020.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Föräldrainformation inför femårsvaccinationen

A5-format för utskrift. Föräldrainformationen används tillsammans med bildkallelsen till barnet inför femårsbesöket. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Reviderad av Anna Fröjlinger 6 december...

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Föräldrainformation inför femårsvaccinationen

Föräldrainformationen används tillsammans med bildkallelsen inför barnets femårsbesök. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Granskad av Nathalie Gani, den 5 november 2021.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Föräldrainformation om nedstämdhet hos nyblivna föräldrar

Information om vad du kan göra om du blir nedstämd i samband med förlossning. Reviderad av Malin Bergström den 8 juni 2021.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Föräldraseparation när barnen är små

Material för personal på BVC som möter föräldrar med olika frågor kring barnen vid en separation.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Hepatit B mor/barn-översikt – vem gör vad?

Vem gör vad inom vården för att förhindra smitta av hepatit B från mor till barn.

 • Samverkan - vem gör vad
Hivinfekterade barn och barn till hivinfekterade mödrar

Riktlinjer för handläggning av hivinfekterade barn och barn till hivinfekterade mödrar.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Hörsel

Riktlinjer och metoder för BVC för att undersöka hörseln hos barn.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Information om barnvaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram för barn födda 2002 och senare. Länkar till Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Information om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Priorix® ersätts med M-M-RVAXPRO®. Fördjupad information om vaccininnehåll i vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - inklusive föräldrainformation.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Informationsmaterial till föräldrar

Länkar till informationsmaterial som är obligatoriskt att dela ut vid hembesök, samt tips om amning, säkerhet, mat med mera.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Kombination av olika vacciner

Riktlinjer för kombination av olika vacciner inom BVC-verksamheten, länk till Janusinfo.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Material till 3 års Elvis-besök

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Material till 4 års Elvis-besök

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Nyanlända barn i Region Stockholm

Riktlinjer för omhändertagande av nyanlända barn i Region Stockholm.

 • Nyanlända
Orosanmälan när ett barn riskerar att fara illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

 • Samverkan - vem gör vad
PKU-provtagning

Riktlinjer för PKU-provtagning.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Plötslig spädbarnsdöd

Hur kan risken minskas? Information till familjer med ökade behov: ett bildstödsmaterial.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Prolongerad neonatal ikterus

Riktlinjer för handläggning av prolongerad neonatal ikterus.

 • Samverkan - vem gör vad
 • Somatik på BVC och barns utveckling
Regionalt barnhälsovårdsprogram

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år. Reviderad av Catharina Neovius den 25 november 2021.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Retentio testis, retraktila testiklar, hydrocele

Behandling och uppföljnig av retentio testis, retraktila testiklar och hyrdrocele.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Riskländer för hepatit B

Barn födda efter den 1 januari 2005 med härkomst från länder med hög förekomst av hepatit B ska erbjudas hepatit-B-vaccination om de inte är vaccinerade.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rotavirusinfektion och vaccination mot rotavirus. Föräldrainformation.

Folkhälsomyndighetens faktablad om rotavirusinfektion och rotavirusvaccination på svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rotavirusvaccination på BVC i Stockholms län

Information till sjuksköterskor och läkare. Gäller från och med den 1 september 2019.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rutiner för beställning av vacciner till BVC

Rutiner för beställning av vaccin som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg) för barnavårdscentraler.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Sammanfattning och uppdatering av riktlinjer för BVCs arbete under covid-19-pandemin

Barnhälsovård i Stockholms län under covid-19-pandemin: sammanfattning och uppdatering av aktuella riktlinjer.

Samtal om barns behov vid föräldrars separation

Stödmaterial för BHV-sjuksköterskor som möter föräldrar som funderar på separation. Reviderad av Malin Bergström den 8 juni 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Samtalsguide - Separerade föräldrar med barn 0-1 år

En samtalsguide till BHV-sjuksköterskor som möter separerade föräldrar med frågor om föräldraskapet och barnets behov. Reviderad av Malin Bergström den 8 juni 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Sekretess och skyddade personuppgifter på BVC

Personalen på BVC arbetar under sekretess och tystnadsplikt liksom all annan personal inom hälso- och sjukvården.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Samverkan - vem gör vad
SIMON

Sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden nätverkar.

 • Samverkan - vem gör vad
Skakvåld - Att trösta ett litet barn

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på barnmorskemottagning och kan beställas. Granskad den 17 december 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - lättläst engelska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst engelska. Granskad den 17 december 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - lättläst svenska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst svenska. Granskad den 17 december 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - När barnet skriker

Folder för nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BVC och kan beställas. Granskad den 17 december 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - Till dig som just fått barn

Kort till nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BB och kan beställas. Granskad den 17 december 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Små barn och föräldraseparationer - kunskapsmaterial

Kunskapsmaterial gällande små barn vid föräldraseparation för BHV-sjuksköterskor och MBHV-psykologer. Reviderad av Malin Bergström den 8 juni 2021.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Språk- och talbedömning

Riktlinjer för undersökning av språk- och talförmåga på BVC.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Språkpaket

Språkpaket till nyblivna föräldrar med sverigefinsk eller samisk anknytning.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Språktåget

Språktåget syftar till att öka kunskapen om små barns språkutveckling och att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Manusförfattare är Catharina Neovius.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Synundersökning på BVC

Synundersökning på BVC

 • Syn, hörsel, tal och språk
Så vårdar du ditt sjuka barn

Broschyren innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020. Uppdaterad med aktuella telefonnummer september 2021.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Så vårdar du ditt sjuka barn - Affisch

Affischen innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Torr hud och lindrigt atopiskt eksem

Information om torr hud och lindrigt atopiskt eksem på barn.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Tuberkulintest PPD

Information om tuberkulintest, PPD eller Mantoux. Testet görs inom barnhälsovården inför BCG-vaccinering.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Tuberkulosscreening av gravida på MHV

Handläggning av barn till mammor som faller ut i MVCc tbc-screening.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
 • Samverkan - vem gör vad
Tvärprofessionella samverkansteam

Om tvärprofessionella samverkansteam som hanterar psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap inom Stockholms län.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Utvecklingsbedömningar på BVC i Region Stockholm

Om utvecklingsbedömningar på BVC inom Region Stockholm. Rikshandboken och BVC-Elvis.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Vaccin mot hepatit B inom barnhälsovården i Stockholms län

Beskrivning av BHV-sjuksköterskans ordinationsrätt för vaccin mot hepatit B i Region Stockholm.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination – när föräldrar har många frågor

Handläggning på BVC när föräldrar har många frågor om vaccinationer. Reviderad av Karolina Lindström, den 25 november 2020.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Vaccination av barn och ungdomar

Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination av för tidigt födda barn

Riktlinjer för vaccination av underburna barn.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination för barn vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Riktlinjer för vaccination av barn vid särskilda tillstånd och sjukdomar.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationer, ej ordinarie program

Riktlinjer för vaccinationer som inte ingår i barnhälsovårdens ordinarie vaccinationsprogram. Janusinfo, Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsprogram för barn i Stockholms län

Vaccinationsprogrammet för barn 0-6 år i Stockholms län

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsprogrammet i Sverige - Föräldrainformation

Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationsprogrammet på svenska, arabiska, somaliska, dari, engelska och tigrinja.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsöversikt för avvikande vaccinationsschema och kompletterande vaccination

Vaccinationsöversikt för kompletterande vaccin till barn med avvikande vaccinationsschema.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vem gör vad? BVC-läkare/barnläkarkonsult

Regional riktlinje för läkarundersökningar på BVC.

 • Samverkan - vem gör vad
Viktiga länkar för barnhälsovården

Här hittar du som arbetar inom barnhälsovården länkar som kan vara viktiga i ditt dagliga arbete.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Våld - att prata om våld på BVC

Stödmaterial för personal att använda i samtal om våld med föräldrar på BVC.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Välkomstbrev till nyanlända familjer

Välkomstbrev från BVC. Brevet finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet. Granskad av Natalie Gani, den 5 november 2021.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Nyanlända
Överkänslighet vid vaccinationer

Riktlinjer för handläggning av överkänslighetsreaktioner hos barn i samband med vaccinering.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Somatik på BVC och barns utveckling
Överrapportering från BMM till BVC

Rapportblad för informationsöverföring mellan BMM och BVC. Granskad den 9 november 2021.

 • Samverkan - vem gör vad
Övervikt och fetma

Riktlinjer för handläggning av överviktiga barn och ungdomar.

 • Samverkan - vem gör vad
 • Somatik på BVC och barns utveckling