Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Inbjudan till BVC-besöket vid 18 månaders ålder. Finns på flera språk.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Bildkallelse 3-årsbesöket. Reviderat av Anna Fröjlinger 7 december 2019.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Frågeformulär för uppföljning av språk och tal på hemspråk vid 3 års ålder. Fylls i av BVC-sjuksköterskan tillsammans med förälder/vårdnadshavare. Reviderat av Lotta Lindfors 30 oktober 2019.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
  • Syn, hörsel, tal och språk
 • Bildkallelse 4-årsbesöket. Reviderat av Anna Fröjlinger 7 december 2019.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Bilder till 4-åringar för att pröva talförmåga.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
  • Syn, hörsel, tal och språk
 • Formulär för uppföljning av språk och tal på BVC vid 4 års ålder. Gäller svenska språket.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
  • Syn, hörsel, tal och språk
 • Checklista för hörsel- syn- språk- och utvecklingsbedömning av 4-åringar.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Bildkallelse och föräldrainformation inför vaccination

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Ett bildstöd att använda i samband med 5-årsvaccinationen på BVC.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Formulär för uppföljning av språk och tal på BVC vid 5 års ålder. Uppdaterad av Jeanette Björnell 27 november 2019.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
  • Syn, hörsel, tal och språk
 • Riktlinjer för användning av läkemedel i samband med amning.

  • Amning och nutrition
 • Amningsstrategi för personal i vårdkedjan, Region Stockholm.

  • Amning och nutrition
 • Föräldrabroschyr till föräldrar som funderar på att separera.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.

  • Amning och nutrition
  Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.
 • Riktlinjerna gäller konsultation från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP till Barnmorskemottagningar/Mödravårdscentraler, BMM/MVC samt Barnavårdscentraler, BVC.

  • Psykisk ohälsa
 • Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning.

  • Psykisk ohälsa
  • Samverkan - vem gör vad
 • Riktlinjer för intag av D-vitamin.

  • Amning och nutrition
 • Beställningsrutin och riktlinjer för d-vitamindroppar.

  • Amning och nutrition
 • Här finns två dokument: - BVC-blankett för överföring av journal till den medicinska elevhälsan - Beslut i SLSO om enhetlig BHV-journal för samtliga BHV-enheter

  • Samverkan - vem gör vad
 • Riktlinjer för användande av EPDS, ett självskattningsformulär som ska erbjdudas nyförlösta kvinnor i samband med samtal på BVC.

  • Psykisk ohälsa
  • Samverkan - vem gör vad
 • Flödesschema för riskbedömning. Behövs PPD inför BCG-vaccination?

  • Tuberkulosvaccination och PPD
 • Frågeformuläret, som är en kartläggning av hur barnet fungerar på förskolan, kan användas i samråd med föräldrarna när BVC önskar kompletterande kunskaper.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • A4-format för utskrift. Denna föräldrainformation är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Reviderat av...

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • A5-format för utskrift. Denna föräldrainformation är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Reviderat av...

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Material för personal på BVC som möter föräldrar med olika frågor kring barnen vid en separation. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Riktlinjer och metoder för BVC för att undersöka hörseln hos barn.

  • Syn, hörsel, tal och språk
 • Länkar till informationsmaterial som är obligatoriskt att dela ut vid hembesök, samt tips om amning, säkerhet, mat med mera.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Riktlinjer för kombination av olika vacciner inom BVC-verksamheten, länk till Janusinfo.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Vaccinationsprogram för barn födda 2002 och senare. Länkar till Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Riktlinjer för handläggning när man känner oro för barn och deras levnadsförhållanden, inklusive anmälningsblankett.

  • Samverkan - vem gör vad
 • Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

  • Samverkan - vem gör vad
 • Riktlinjer för PKU-provtagning.

  • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Hur kan risken minskas? Information till familjer med ökade behov: ett bildstödsmaterial.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Riktlinjer för handläggning av prolongerad neonatal ikterus.

  • Samverkan - vem gör vad
  • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år. Reviderat och granskat av Catharina Neovius den 28 november 2019.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Barn födda efter den 1 januari 2005 med härkomst från länder med hög förekomst av hepatit B ska erbjudas hepatit-B-vaccination om de inte är vaccinerade.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Rutiner för beställning av vaccin som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg) för barnavårdscentraler.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Stödmaterial för BHV-sjuksköterskor som möter föräldrar som funderar på separation. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • En samtalsguide till BHV-sjuksköterskor som möter separerade föräldrar med frågor om föräldraskapet och barnets behov. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Personalen på BVC arbetar under sekretess och tystnadsplikt liksom all annan personal inom hälso- och sjukvården.

  • Besök, inbjudningar, checklistor
  • Samverkan - vem gör vad
 • Sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden nätverkar.

  • Samverkan - vem gör vad
 • Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på barnmorskemottagning och kan beställas.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst engelska.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst svenska.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Folder för nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BVC och kan beställas.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Kort till nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BB och kan beställas.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Kunskapsmaterial gällande små barn vid föräldraseparation för BHV-sjuksköterskor och MBHV-psykologer. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 2019.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Riktlinjer för undersökning av språk- och talförmåga på BVC.

  • Syn, hörsel, tal och språk
 • Språkpaket till nyblivna föräldrar med sverigefinsk eller samisk anknytning.

  • Syn, hörsel, tal och språk
 • Broschyren innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger 30 oktober 2019.

  • Somatik på BVC och barns utveckling
  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Affischen innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Sahar Nejat 20 februari 2020.

  • Somatik på BVC och barns utveckling
  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Information om tuberkulintest, PPD eller Mantoux. Testet görs inom barnhälsovården inför BCG-vaccinering.

  • Tuberkulosvaccination och PPD
 • Handläggning av barn till mammor som faller ut i MVCc tbc-screening.

  • Tuberkulosvaccination och PPD
  • Samverkan - vem gör vad
 • Om tvärprofessionella samverkansteam som hanterar psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap inom Stockholms län.

  • Psykisk ohälsa
  • Samverkan - vem gör vad
 • Handläggning på BVC när föräldrar har många frågor om vaccinationer. Uppdaterad 31 maj 2019.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Riktlinjer för vaccinationer som inte ingår i barnhälsovårdens ordinarie vaccinationsprogram. Janusinfo, Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Här hittar du som arbetar inom barnhälsovården länkar som kan vara viktiga i ditt dagliga arbete.

  • Formulär, broschyrer, samtalsguider
 • Riktlinjer för handläggning av överkänslighetsreaktioner hos barn i samband med vaccinering.

  • Vaccinationer (ej tuberkulos)
  • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Riktlinjer för handläggning av överviktiga barn och ungdomar.

  • Samverkan - vem gör vad
  • Somatik på BVC och barns utveckling