Brödsmule-navigation

Sökträffar

18 månader - checklista till 18-månadersbesöket

Checklista för hälsoundersökning och utvecklingsbedömning.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
18 månader - Inbjudan BVC-besök

Inbjudan till BVC-besöket vid 18 månaders ålder. Finns på flera språk.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
3 år – bildkallelse

Bildkallelse 3-årsbesöket. Reviderat av Anna Fröjlinger 7 december 2019.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
3 år - Uppföljning av språk och tal, direktobservation enl. Westerlund

Formulär för uppföljning av språk och tal genom direktobservation på BVC vid 3 års ålder. Reviderat av Lotta Lindfors 30 oktober 2019.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
3 år - Uppföljning av språk och tal, hemspråk

Frågeformulär för uppföljning av språk och tal på hemspråk vid 3 års ålder. Fylls i av BVC-sjuksköterskan tillsammans med förälder/vårdnadshavare. Reviderat av Lotta Lindfors 30 oktober 2019.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
3 år - Westerlunds bilder till språk- och talbedömningen

Länk till beställning av Westerlunds bilder.

 • Syn, hörsel, tal och språk
4 år – bildkallelse

Bildkallelse 4-årsbesöket. Reviderat av Anna Fröjlinger 7 december 2019.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
4 år - Talbedömning med hjälp av bilder

Bilder till 4-åringar för att pröva talförmåga.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
4 år - Uppföljning av språk och tal

Formulär för uppföljning av språk och tal på BVC vid 4 års ålder. Gäller svenska språket.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
4 år checklista

Checklista för hörsel- syn- språk- och utvecklingsbedömning av 4-åringar.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
5 år - bildkallelse

Bildkallelse och föräldrainformation inför vaccination

 • Besök, inbjudningar, checklistor
5 år – bildstöd 5-årsvaccination

Ett bildstöd att använda i samband med 5-årsvaccinationen på BVC.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
5 år - Uppföljning av språk och tal

Formulär för uppföljning av språk och tal på BVC vid 5 års ålder. Uppdaterad av Jeanette Björnell 27 november 2019.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
5 år: Sammanfattande information från BVC till den medicinska elevhälsan

BVC-blankett för överföring av journal till den medicinska elevhälsan.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Samverkan - vem gör vad
8-månader – checklista för hälsoundersökning

Checklista för hälsoundersökning och utvecklingsövervakning av 8-månaders barn.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Amning och läkemedel

Riktlinjer för användning av läkemedel i samband med amning.

 • Amning och nutrition
Amningsstrategi

Amningsstrategi för personal i vårdkedjan, Region Stockholm.

 • Amning och nutrition
Anafylaktisk reaktion vid vaccination

Riktlinjer för hantering av anafylaktisk reaktion.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Att inte bo ihop när man har en bebis – men bygga ett gemensamt föräldraskap

Föräldrabroschyr riktad till föräldrar som har barn 0-1 år och som inte lever tillsammans. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Att separera som föräldrar

Föräldrabroschyr till föräldrar som funderar på att separera.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Barn som varit inskrivna på Rosenlunds Barnhälsovårdsteam: Riktat barnhälsovårdsprogram

Reviderat av Lotta Lindfors och Karolina Lindström 5 februari 2020.

 • Samverkan - vem gör vad
Barnhälsovård - checklista för omhändertagande av nyanlända barn på BVC

Hälsosamtal vid mottagandet av barn från andra länder.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Nyanlända
Barns utveckling. Att på BVC upptäcka avvikelser i barns utveckling.

Riktlinjer för handläggning av avvikelser i barns utveckling.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
BCG-vaccin mot tuberkulos

Riktlinjer för vaccination mot tuberkulos.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Behöver du veta mer för att kunna fatta beslut om ditt barns vaccinationer?

Informationen till föräldrar som är tveksamma till eller avstår från att vaccinera sitt barn.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Bröstkomplikationer i samband med amning

Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.

 • Amning och nutrition
Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.
BUP - riktlinjer för konsultationer

Riktlinjerna gäller konsultation från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP till Barnmorskemottagningar/Mödravårdscentraler, BMM/MVC samt Barnavårdscentraler, BVC.

 • Psykisk ohälsa
BUP - riktlinjer för konsultationer, bilaga: Anknytning

Samverkan mellan BMM och BUP. Riktlinjer för konsultationer - bilaga: Anknytning

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
BVC-remiss till BUP-mottagning

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Digitala föräldragrupper - guide med tips och råd

En kom igång-guide med tips och råd för digitala föräldragrupper.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
D-vitamin

Riktlinjer för intag av D-vitamin.

 • Amning och nutrition
D-vitamindroppar

Beställningsrutin och riktlinjer för d-vitamindroppar.

 • Amning och nutrition
Elevhälsan - överföring från BVC

Här finns två dokument: - BVC-blankett för överföring av journal till den medicinska elevhälsan - Beslut i SLSO om enhetlig BHV-journal för samtliga BHV-enheter

 • Samverkan - vem gör vad
Enskilt föräldrasamtal med pappa/icke-födande förälder

Manual riktad till BHV-sjuksköterskor för enskilt samtal med pappa eller icke-födande förälder.

 • Psykisk ohälsa
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
EPDS - Riktlinjer

Riktlinjer för användande av EPDS, ett självskattningsformulär som ska erbjdudas nyförlösta kvinnor i samband med samtal på BVC.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Flödesschema för BCG-vaccination inför resa

Indikation för BCG-vaccination på BVC inför resa.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Flödesschema PPD

Flödesschema för riskbedömning. Behövs PPD inför BCG-vaccination?

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Frågeformulär till förskolan

Frågeformuläret, som är en kartläggning av hur barnet fungerar på förskolan, kan användas i samråd med föräldrarna när BVC önskar kompletterande kunskaper.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Föräldrainformation inför femårsbesöket

A4-format för utskrift. Denna föräldrainformation är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Reviderat av...

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Föräldrainformation inför femårsbesöket

A5-format för utskrift. Denna föräldrainformation är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Reviderat av...

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Föräldrainformation om nedstämdhet hos nyblivna föräldrar

Information om vad du kan göra om du blir nedstämd i samband med förlossning. Reviderat av Anncharlotte Lindfors och Malin Bergström 7 oktober 2019.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Föräldraseparation när barnen är små

Material för personal på BVC som möter föräldrar med olika frågor kring barnen vid en separation. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Hepatit B mor/barn-översikt – vem gör vad?

Vem gör vad inom vården för att förhindra smitta av hepatit B från mor till barn.

 • Samverkan - vem gör vad
Hivinfekterade barn och barn till hivinfekterade mödrar

Riktlinjer för handläggning av hivinfekterade barn och barn till hivinfekterade mödrar.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Hälsoformulär med frågor till föräldrar inför vaccination mot rotavirusinfektion

Hälsoformulär med frågor som behöver ställas inför en vaccination mot rotavirusinfektion.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Hörsel

Riktlinjer och metoder för BVC för att undersöka hörseln hos barn.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Inbjudan till 5-årsbesöket på BVC

Inbjudan till föräldrar inför BVC-besöket vid 5 års ålder. Reviderad av Nathalie Gani, vårdutvecklare, 2020-09-17.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Information om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Priorix® ersätts med M-M-RVAXPRO®. Fördjupad information om vaccininnehåll i vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - inklusive föräldrainformation.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Informationsmaterial till föräldrar

Länkar till informationsmaterial som är obligatoriskt att dela ut vid hembesök, samt tips om amning, säkerhet, mat med mera.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Kombination av olika vacciner

Riktlinjer för kombination av olika vacciner inom BVC-verksamheten, länk till Janusinfo.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Nationellt vaccinationsprogram

Vaccinationsprogram för barn födda 2002 och senare. Länkar till Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Nyanlända barn i Region Stockholm

Riktlinjer för omhändertagande av nyanlända barn i Region Stockholm.

 • Nyanlända
Oro för ett barn

Riktlinjer för handläggning när man känner oro för barn och deras levnadsförhållanden, inklusive anmälningsblankett.

 • Samverkan - vem gör vad
Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

 • Samverkan - vem gör vad
PKU-provtagning

Riktlinjer för PKU-provtagning.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Plötslig spädbarnsdöd

Hur kan risken minskas? Information till familjer med ökade behov: ett bildstödsmaterial.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Prolongerad neonatal ikterus

Riktlinjer för handläggning av prolongerad neonatal ikterus.

 • Samverkan - vem gör vad
 • Somatik på BVC och barns utveckling
Regionalt barnhälsovårdsprogram

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år. Reviderat och granskat av Catharina Neovius den 28 november 2019.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Retentio testis, retraktila testiklar, hydrocele

Behandling och uppföljnig av retentio testis, retraktila testiklar och hyrdrocele.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Riskländer för hepatit B

Barn födda efter den 1 januari 2005 med härkomst från länder med hög förekomst av hepatit B ska erbjudas hepatit-B-vaccination om de inte är vaccinerade.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rotavirusinfektion och vaccination mot rotavirus. Föräldrainformation.

Folkhälsomyndighetens faktablad om rotavirusinfektion och rotavirusvaccination på svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rotavirusvaccination på BVC i Stockholms län

Information till sjuksköterskor och läkare. Gäller från och med den 1 september 2019.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rutiner för beställning av vacciner till BVC

Rutiner för beställning av vaccin som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg) för barnavårdscentraler.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Samtal om barns behov vid föräldrars separation

Stödmaterial för BHV-sjuksköterskor som möter föräldrar som funderar på separation. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Samtalsguide - Separerade föräldrar med barn 0-1 år

En samtalsguide till BHV-sjuksköterskor som möter separerade föräldrar med frågor om föräldraskapet och barnets behov. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Sekretess och skyddade personuppgifter på BVC

Personalen på BVC arbetar under sekretess och tystnadsplikt liksom all annan personal inom hälso- och sjukvården.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Samverkan - vem gör vad
SIMON

Sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden nätverkar.

 • Samverkan - vem gör vad
Skakvåld - Att trösta ett litet barn

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på barnmorskemottagning och kan beställas.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - lättläst engelska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst engelska.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - lättläst svenska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst svenska.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - När barnet skriker

Folder för nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BVC och kan beställas.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - Till dig som just fått barn

Kort till nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BB och kan beställas.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Små barn och föräldraseparationer - kunskapsmaterial

Kunskapsmaterial gällande små barn vid föräldraseparation för BHV-sjuksköterskor och MBHV-psykologer. Reviderat av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 2019.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Språk- och talbedömning

Riktlinjer för undersökning av språk- och talförmåga på BVC.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Språkpaket

Språkpaket till nyblivna föräldrar med sverigefinsk eller samisk anknytning.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Synundersökning på BVC

Synundersökning på BVC

 • Syn, hörsel, tal och språk
Så vårdar du ditt sjuka barn

Broschyren innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger 30 oktober 2019.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Så vårdar du ditt sjuka barn - Affisch

Affischen innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Sahar Nejat 20 februari 2020.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Tandvård i samverkan med barnhälsovård

Riktlinjer för handläggning av barntandvård.

 • Samverkan - vem gör vad
Tuberkulintest PPD

Information om tuberkulintest, PPD eller Mantoux. Testet görs inom barnhälsovården inför BCG-vaccinering.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Tuberkulosscreening av gravida på MHV

Handläggning av barn till mammor som faller ut i MVCc tbc-screening.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
 • Samverkan - vem gör vad
Tvärprofessionella samverkansteam

Om tvärprofessionella samverkansteam som hanterar psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap inom Stockholms län.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Utvecklingsbedömningar på BVC i SLL

Om utvecklingsbedömningar på BVC inom Region stockholm. Rikshandboken och BVC-Elvis.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Vaccin mot hepatit B inom barnhälsovården i Stockholms län

Beskrivning av BHV-sjuksköterskans ordinationsrätt för vaccin mot hepatit B i Region Stockholm.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination – när föräldrar har många frågor

Handläggning på BVC när föräldrar har många frågor om vaccinationer. Uppdaterad 31 maj 2019.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Vaccination av barn och ungdomar

Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination av för tidigt födda barn

Riktlinjer för vaccination av underburna barn.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination för barn vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Riktlinjer för vaccination av barn vid särskilda tillstånd och sjukdomar.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationer, ej ordinarie program

Riktlinjer för vaccinationer som inte ingår i barnhälsovårdens ordinarie vaccinationsprogram. Janusinfo, Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsprogram för barn i Stockholms län

Vaccinationsprogrammet för barn 0-6 år i Stockholms län

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsprogrammet i Sverige från den 1 september 2019. Föräldrainformation.

Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationsprogrammet på svenska, arabiska, somaliska, dari, engelska och tigrinja.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsöversikt för avvikande vaccinationsschema och kompletterande vaccination

Vaccinationsöversikt för kompletterande vaccin till barn med avvikande vaccinationsschema.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vem gör vad? BVC-läkare/barnläkarkonsult

Regional riktlinje för läkarundersökningar på BVC.

 • Samverkan - vem gör vad
Viktiga länkar för barnhälsovården

Här hittar du som arbetar inom barnhälsovården länkar som kan vara viktiga i ditt dagliga arbete.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Välkomstbrev till nyanlända familjer

Välkomstbrev från BVC. Brevet finns på flera språk.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Nyanlända
Överkänslighet vid vaccinationer

Riktlinjer för handläggning av överkänslighetsreaktioner hos barn i samband med vaccinering.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Somatik på BVC och barns utveckling
Överrapportering från BMM till BVC

Rapportblad för informationsöverföring mellan BMM och BVC.

 • Samverkan - vem gör vad
Övervikt och fetma

Riktlinjer för handläggning av överviktiga barn och ungdomar.

 • Samverkan - vem gör vad
 • Somatik på BVC och barns utveckling