Till start

Vårdgivarguiden

Hälsoövervakning och utvecklingsbedömning av treåringar görs av BHV-sjuksköterskan och ska erbjudas vid tre års ålder +- 2 månader. Vid behov kontaktas, i samråd med föräldrarna, barnets förskola och/eller erbjuds barnet ett läkarbesök eller remitteras vidare till logoped/BUP-psykolog eller annan instans.

Inför besöket på BVC erbjuds alla föräldrar att fylla i webbenkäten på BVC-Elvis hemsida:

Den personliga koden som gör det möjligt att logga in i enkäten skickas hem till familjen tillsammans med inbjudan till besöket. Koden skapas av BHV-sjuksköterskan på BVC-Elvis hemsida efter inloggning.

Inför besöket tar BHV-sjuksköterskan del av barnets journal och svaren från webbenkäten. Samtalsguiden fylls i som stöd inför samtalet med föräldrar och är ingen journalhandling. Samtalsguiden finns översatt till 13 olika språk och finns på BVC-Elvis hemsida efter inloggning.

3-årsbesöket består av tre delar: föräldraenkät, barnobservation och föräldrasamtal och utförs enligt:

Utvecklingsbedömningen i de nya besöken utgår framför allt från barnets förmåga till samspel, kommunikation och välbefinnande i vardagen. Momenten under mötet med barnet ger underlag för föräldrasamtalet och kompletterar förälderns enkätsvar.

  • Uppdaterad: 30 mars 2021

  • Faktagranskad: 30 mars 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Anncharlotte Lindfors, Barnhälsovården