Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Oavsett kognitiv förmåga har vi olika sätt att ta till oss information. I en ovan situation, som en sjukvårdssituation är för många, kan det vara svårt att ta till sig information. Då kan bilder fungera som ett extra stöd i kommunikationen. Bilderna visar en tydlig struktur, en början och ett slut och det kan ge en ökad kontroll.

5 år – Bildstöd 5-årsvaccination

Ett bildstöd att använda i samband med 5-årsvaccinationen på BVC. Detta material är reviderat 6 december 2019 av Anna Fröjlinger.

Att använda bildstödet

  • Skriv ut bilderna på färgskrivare och laminera, så att du kan tvätta av dem vid behov.
  • Använd bildstödet som en förberedelse för barnet och föräldern, när du informerar om hur vaccinationen går till.
  • Du ska alltid vara med och visa och berätta om bilderna. Här har du möjlighet att få reda på om barnet har någon eventuell rädsla eller oro inför vaccinationen.
  • Du kan också använda bildstödet under själva vaccinationen. Föräldern kan då hålla i bilderna och vända blad vid varje delmoment.
  • Uppdaterad: 18 november 2020

  • Faktagranskad: 18 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Anna Fröjlinger, Barnhälsovårdsenheten