Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

18 månader - Inbjudan BVC-besök

Inbjudan till BVC-besöket vid 18 månaders ålder. Finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i det högra hörnet. Reviderad av Catharina Neovius, den 24 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
3 år – bildkallelse

Bildkallelse 3-årsbesöket. Reviderad av Nathalie Gani, den 13 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
3 år - manual BVC-Elvis

Instruktioner för nytt 3-årsbesök.

3 år - Uppföljning av språk och tal, direktobservation enl. Westerlund

Formulär för uppföljning av språk och tal genom direktobservation på BVC vid 3 års ålder. Reviderad av Nathalie Gani, den 13 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
3 år - Uppföljning av språk och tal, hemspråk

Frågeformulär för uppföljning av språk och tal på hemspråk vid 3 års ålder. Fylls i av BVC-sjuksköterskan tillsammans med förälder/vårdnadshavare. Reviderad av Nathalie Gani, den 13 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Syn, hörsel, tal och språk
3 år - Westerlunds bilder till språk- och talbedömningen

Länk till beställning av Westerlunds bilder. Reviderad av Nathalie Gani, 13 november 2020.

 • Syn, hörsel, tal och språk
3-årsbesöket BVC-Elvis

Information om hur 3-årsbesöket går till på Barnavårdscentralerna.

4 år – bildkallelse

Bildkallelse 4-årsbesöket. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
4 år - manual BVC-Elvis

Instruktioner för 4-årsbesök.

4-årsbesöket BVC-Elvis

Information om hur 4-årsbesöket går till på Barnavårdscentralerna.

5 år - bildkallelse

Bildkallelse och föräldrainformation inför vaccination

 • Besök, inbjudningar, checklistor
5 år – bildstöd 5-årsvaccination

Ett bildstöd att använda i samband med 5-årsvaccinationen på BVC.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
5 år - Inbjudan till 5 årsbesöket

Inbjudan till föräldrar inför BVC-besöket vid 5 års ålder. Reviderad av Nathalie Gani, den 17 september 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
5 år – känsloskala 5-årsvaccination

Känsloskalan kan vara till hjälp när man pratar med barnet efter vaccinationen om hur situationen kändes.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
5 år: Sammanfattande information från BVC till den medicinska elevhälsan

BVC-blankett för överföring av journal till den medicinska elevhälsan. Reviderad av Karolina Lindström, den 17 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Samverkan - vem gör vad
8-månader – checklista för hälsoundersökning

Checklista för hälsoundersökning och utvecklingsövervakning av 8-månaders barn.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Amning och läkemedel

Riktlinjer för användning av läkemedel i samband med amning.

 • Amning och nutrition
Amningsstrategi

Amningsstrategi för personal i vårdkedjan, Region Stockholm.

 • Amning och nutrition
Anafylaktisk reaktion på BVC: akuta åtgärder

Behandlingsschema för akut behandling av anafylaxi. Reviderad av Helena Martin, den 23 november 2020.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Anafylaktisk reaktion vid vaccination

Riktlinjer för hantering av anafylaktisk reaktion.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Att inte bo ihop när man har en bebis – men bygga ett gemensamt föräldraskap

Föräldrabroschyr riktad till föräldrar som har barn 0-1 år och som inte lever tillsammans. Reviderad av Clara Linnros och Malin Bergström den 8 oktober 2019.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Att separera som föräldrar

Föräldrabroschyr till föräldrar som funderar på att separera.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Barn som varit inskrivna på Rosenlunds Barnhälsovårdsteam: Riktat barnhälsovårdsprogram

Anpassat barnhälsovårdsprogram för barn äldre än 10 månader och som varit inskrivna i Rosenlunds Barnhälsovårdsteam. Faktagranskad av Lotta Lindfors 5 februari 2021.

 • Samverkan - vem gör vad
Barnhälsovård - checklista för omhändertagande av nyanlända barn på BVC

Hälsosamtal vid mottagandet av barn från andra länder.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Nyanlända
Barnhälsovård i samverkan med folktandvården

Riktlinje för samverkan Barnhälsovård-folktandvård

 • Samverkan - vem gör vad
Barns utveckling. Att på BVC upptäcka avvikelser i barns utveckling.

Riktlinjer för handläggning av avvikelser i barns utveckling.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
BCG-vaccin mot tuberkulos

Riktlinjer för vaccination mot tuberkulos.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Behöver du veta mer för att kunna fatta beslut om ditt barns vaccinationer?

Informationen till föräldrar som är tveksamma till eller avstår från att vaccinera sitt barn.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Bröstkomplikationer i samband med amning

Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.

 • Amning och nutrition
BUP - riktlinjer för konsultationer

Riktlinjerna gäller konsultation från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP till Barnmorskemottagningar/Mödravårdscentraler, BMM/MVC samt Barnavårdscentraler, BVC.

 • Psykisk ohälsa
BUP - riktlinjer för konsultationer, bilaga: Anknytning

Samverkan mellan BMM och BUP. Riktlinjer för konsultationer - bilaga: Anknytning

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
BVC-remiss till BUP-mottagning

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Digitala föräldragrupper - guide med tips och råd

En kom igång-guide med tips och råd för digitala föräldragrupper.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
D-vitamin

Riktlinjer för intag av D-vitamin.

 • Amning och nutrition
D-vitamindroppar

Beställningsrutin och riktlinjer för d-vitamindroppar.

 • Amning och nutrition
Elevhälsan - överföring från BVC

Här finns två dokument: - BVC-blankett för överföring av journal till den medicinska elevhälsan - Beslut i SLSO om enhetlig BHV-journal för samtliga BHV-enheter

 • Samverkan - vem gör vad
Enskilt föräldrasamtal med pappa/icke-födande förälder

Manual riktad till BHV-sjuksköterskor för enskilt samtal med pappa eller icke-födande förälder.

 • Psykisk ohälsa
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
EPDS - Riktlinjer

Riktlinjer för användande av EPDS, ett självskattningsformulär som ska erbjdudas nyförlösta kvinnor i samband med samtal på BVC.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Flödesschema för BCG-vaccination inför resa

Indikation för BCG-vaccination på BVC inför resa.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Flödesschema PPD

Flödesschema för riskbedömning. Behövs PPD inför BCG-vaccination?

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Frågeformulär till förskolan

Formuläret är en kartläggning av hur barnet fungerar på förskolan, kan användas i samråd med föräldrarna när BVC önskar kompletterande kunskaper. Reviderad av Nathalie Gani, den 20 november 2020.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Föräldrainformation inför femårsvaccinationen

Föräldrainformationen används tillsammans med bildkallelsen inför barnets femårsbesök. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Reviderad av Nathalie Gani, den 13 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Föräldrainformation inför femårsvaccinationen

A5-format för utskrift. Föräldrainformationen används tillsammans med bildkallelsen till barnet inför femårsbesöket. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse. Reviderad av Anna Fröjlinger 6 december...

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Föräldrainformation om nedstämdhet hos nyblivna föräldrar

Information om vad du kan göra om du blir nedstämd i samband med förlossning. Reviderad av Malin Bergström 25 november 2020.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Föräldraseparation när barnen är små

Material för personal på BVC som möter föräldrar med olika frågor kring barnen vid en separation.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Hepatit B mor/barn-översikt – vem gör vad?

Vem gör vad inom vården för att förhindra smitta av hepatit B från mor till barn.

 • Samverkan - vem gör vad
Hivinfekterade barn och barn till hivinfekterade mödrar

Riktlinjer för handläggning av hivinfekterade barn och barn till hivinfekterade mödrar.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Hälsoformulär med frågor till föräldrar inför vaccination mot rotavirusinfektion

Hälsoformulär med frågor som behöver ställas inför en vaccination mot rotavirusinfektion.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Hörsel

Riktlinjer och metoder för BVC för att undersöka hörseln hos barn.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Information om barnvaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram för barn födda 2002 och senare. Länkar till Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Information om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Priorix® ersätts med M-M-RVAXPRO®. Fördjupad information om vaccininnehåll i vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - inklusive föräldrainformation.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Informationsmaterial till föräldrar

Länkar till informationsmaterial som är obligatoriskt att dela ut vid hembesök, samt tips om amning, säkerhet, mat med mera.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Kombination av olika vacciner

Riktlinjer för kombination av olika vacciner inom BVC-verksamheten, länk till Janusinfo.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Nyanlända barn i Region Stockholm

Riktlinjer för omhändertagande av nyanlända barn i Region Stockholm.

 • Nyanlända
Orosanmälan när ett barn riskerar att fara illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

 • Samverkan - vem gör vad
PKU-provtagning

Riktlinjer för PKU-provtagning.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Plötslig spädbarnsdöd

Hur kan risken minskas? Information till familjer med ökade behov: ett bildstödsmaterial.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Prolongerad neonatal ikterus

Riktlinjer för handläggning av prolongerad neonatal ikterus.

 • Samverkan - vem gör vad
 • Somatik på BVC och barns utveckling
Regionalt barnhälsovårdsprogram

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år. Reviderad av Catharina Neovius den 19 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
Retentio testis, retraktila testiklar, hydrocele

Behandling och uppföljnig av retentio testis, retraktila testiklar och hyrdrocele.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Riskländer för hepatit B

Barn födda efter den 1 januari 2005 med härkomst från länder med hög förekomst av hepatit B ska erbjudas hepatit-B-vaccination om de inte är vaccinerade.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rotavirusinfektion och vaccination mot rotavirus. Föräldrainformation.

Folkhälsomyndighetens faktablad om rotavirusinfektion och rotavirusvaccination på svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rotavirusvaccination på BVC i Stockholms län

Information till sjuksköterskor och läkare. Gäller från och med den 1 september 2019.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Rutiner för beställning av vacciner till BVC

Rutiner för beställning av vaccin som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg) för barnavårdscentraler.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Sammanfattning och uppdatering av riktlinjer för BVCs arbete under covid-19-pandemin

Barnhälsovård i Stockholms län under covid-19-pandemin: sammanfattning och uppdatering av aktuella riktlinjer.

Samtal om barns behov vid föräldrars separation

Stödmaterial för BHV-sjuksköterskor som möter föräldrar som funderar på separation. Reviderad av Malin Bergström, den 25 november 2020.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Samtalsguide - Separerade föräldrar med barn 0-1 år

En samtalsguide till BHV-sjuksköterskor som möter separerade föräldrar med frågor om föräldraskapet och barnets behov. Reviderad av Malin Bergström, den 25 november 2020.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Sekretess och skyddade personuppgifter på BVC

Personalen på BVC arbetar under sekretess och tystnadsplikt liksom all annan personal inom hälso- och sjukvården.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Samverkan - vem gör vad
SIMON

Sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden nätverkar.

 • Samverkan - vem gör vad
Skakvåld - Att trösta ett litet barn

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på barnmorskemottagning och kan beställas.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - lättläst engelska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst engelska.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - lättläst svenska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst svenska.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - När barnet skriker

Folder för nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BVC och kan beställas.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Skakvåld - Till dig som just fått barn

Kort till nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BB och kan beställas.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Små barn och föräldraseparationer - kunskapsmaterial

Kunskapsmaterial gällande små barn vid föräldraseparation för BHV-sjuksköterskor och MBHV-psykologer. Reviderad av Clara Linnros och Malin Bergström den 3 april 2019.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Språk- och talbedömning

Riktlinjer för undersökning av språk- och talförmåga på BVC.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Språkpaket

Språkpaket till nyblivna föräldrar med sverigefinsk eller samisk anknytning.

 • Syn, hörsel, tal och språk
Synundersökning på BVC

Synundersökning på BVC

 • Syn, hörsel, tal och språk
Så vårdar du ditt sjuka barn

Broschyren innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Så vårdar du ditt sjuka barn - Affisch

Affischen innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Torr hud och lindrigt atopiskt eksem

Information om torr hud och lindrigt atopiskt eksem på barn.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Tuberkulintest PPD

Information om tuberkulintest, PPD eller Mantoux. Testet görs inom barnhälsovården inför BCG-vaccinering.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
Tuberkulosscreening av gravida på MHV

Handläggning av barn till mammor som faller ut i MVCc tbc-screening.

 • Tuberkulosvaccination och PPD
 • Samverkan - vem gör vad
Tvärprofessionella samverkansteam

Om tvärprofessionella samverkansteam som hanterar psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap inom Stockholms län.

 • Psykisk ohälsa
 • Samverkan - vem gör vad
Utvecklingsbedömningar på BVC i Region Stockholm

Om utvecklingsbedömningar på BVC inom Region Stockholm. Rikshandboken och BVC-Elvis.

 • Somatik på BVC och barns utveckling
Vaccin mot hepatit B inom barnhälsovården i Stockholms län

Beskrivning av BHV-sjuksköterskans ordinationsrätt för vaccin mot hepatit B i Region Stockholm.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination – när föräldrar har många frågor

Handläggning på BVC när föräldrar har många frågor om vaccinationer. Reviderad av Karolina Lindström, den 25 november 2020.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Vaccination av barn och ungdomar

Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination av för tidigt födda barn

Riktlinjer för vaccination av underburna barn.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccination för barn vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Riktlinjer för vaccination av barn vid särskilda tillstånd och sjukdomar.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationer, ej ordinarie program

Riktlinjer för vaccinationer som inte ingår i barnhälsovårdens ordinarie vaccinationsprogram. Janusinfo, Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsprogram för barn i Stockholms län

Vaccinationsprogrammet för barn 0-6 år i Stockholms län

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsprogrammet i Sverige - Föräldrainformation

Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationsprogrammet på svenska, arabiska, somaliska, dari, engelska och tigrinja.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vaccinationsöversikt för avvikande vaccinationsschema och kompletterande vaccination

Vaccinationsöversikt för kompletterande vaccin till barn med avvikande vaccinationsschema.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
Vem gör vad? BVC-läkare/barnläkarkonsult

Regional riktlinje för läkarundersökningar på BVC.

 • Samverkan - vem gör vad
Viktiga länkar för barnhälsovården

Här hittar du som arbetar inom barnhälsovården länkar som kan vara viktiga i ditt dagliga arbete.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Våld - att prata om våld på BVC

Stödmaterial för personal att använda i samtal om våld med föräldrar på BVC.

 • Formulär, broschyrer, samtalsguider
Välkomstbrev till nyanlända familjer

Välkomstbrev från BVC. Brevet finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet. Reviderad av Natalie Gani, den 23 november 2020.

 • Besök, inbjudningar, checklistor
 • Nyanlända
Överkänslighet vid vaccinationer

Riktlinjer för handläggning av överkänslighetsreaktioner hos barn i samband med vaccinering.

 • Vaccinationer (ej tuberkulos)
 • Somatik på BVC och barns utveckling
Överrapportering från BMM till BVC

Rapportblad för informationsöverföring mellan BMM och BVC.

 • Samverkan - vem gör vad
Övervikt och fetma

Riktlinjer för handläggning av överviktiga barn och ungdomar.

 • Samverkan - vem gör vad
 • Somatik på BVC och barns utveckling