Till start

Vårdgivarguiden

Hälsoundersökning av 8 månaders barn görs av sjuksköterskan och ska erbjudas alla barn och deras föräldrar. Tyngdpunkten i besöket är samtal med föräldern/föräldrarna och undersökning av barnets hälsa och utveckling. Till stöd för samtalet ges nedan förslag på innehåll och frågeställningar.

Hälsosamtal

 • Förälderns egna tankar om sitt barn, beteende, mat och sömnvanor.
 • Barnets toalettvanor
 • Föräldraskapet - känner sig föräldrarna trygga i rollen som föräldrar?
 • Hur ser planerna ut för resten av föräldraledigheten?
 • Finns det behov av ytterligare samtal om förlossning eller andra områden som har varit bekymmersamt?
 • Tandhälsa
 • Livsstilsfrågor: medievanor, alkohol, tobak (notera i journalen om barnet utsätts för rök)
 • Barnsäkerhet (läs mer på Rikshandboken, se länk nedan).

Utvecklingsbedömning

 • Är barnets ögonställning symmetrisk?

 • Tycker föräldrarna att barnet skelar i vissa situationer?

 • Uppfattar föräldrarna att barnet hör bra?

 • Har barnet ett varierat joller med olika konsonanter och vokaler tillsammans?

 • Samspelar barnet med föräldern och eller/sjuksköterskan?

 • Ger barnet ögonkontakt?

 • Hur rör sig barnet på golvet?

D-vitamin

Fråga om barnet behöver en ny flaska D-vitamin.

Tillväxt  

 • Längd- och viktkontroll
 • Huvudomfång.

Läs mer i Rikshandboken – Hälsobesök vid 8 månader:

Vaccinationsstatus

Kontrollera att barnet har fått de två första doserna av vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Finns det ökad risk för TBC-smitta?

Kom ihåg att dokumentera i journalen

 • Rökning
 • Amning
 • Ögonställning
 • Hörsel

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Nathalie Aranda Gani | Vårdutvecklare

 • Uppdaterad: 20 november 2020

 • Faktagranskad: 20 november 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Anna Fröjlinger, Barnhälsovårdsenheten