Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Denna checklista berör främst asylsökande, papperslösa och anhöriginvandrade barn. För fördjupning om adoption se Rikshandbokens texter om Adoption. Flyktingbarn är ofta utsatta för många fysiska och psykiska risker under sin resa från ett land till ett annat och kan ha bevittnat våld och scener som är helt otänkbara för oss som lever i fred. Bristande/obefintlig tillgång till hälso- och sjukvård under flykten, som kan variera från veckor till ett par år, påverkar deras behov av vård vid ankomsten till Sverige.

Checklista

Här följer rekommendationer för omhändertagande av nyanlända barn på BVC:

 • Ta reda på vilket/vilka språk som familjen talar. Beställ tolk.
 • Boka ett hembesök eller en tid på BVC beroende på omständigheterna och barnens ålder. Hembesök rekommenderas i första hand.
 • Ta en god anamnes vid besöket/hälsosamtalet.
  • Ta reda på vilka länder familjen har rest igenom/vistats i under resan till Sverige.
  • Ta reda på om barnet har ett LMA kort, EU kort eller är papperslös. Om barnet är anhöriginvandrad uppmana familjen att skyndsamt ansöka om personnummer och bli folkbokförd via skatteverket.
  • Hur barnet och de andra i familjen mår (allmäntillstånd).
  • Uppgifter om förlossningen och barnens tillväxt under första levnadsåret.
  • Fråga om genomförda vaccinationer, fråga alltid om de har något vaccinationsdokument. Dokumentera svaren noggrant.
  • När var sista hälsoundersökningen eller senaste kontakten med sjukvården.
  • Beskriv vad barnhälsovårdens ansvar är och när och hur de kan kontakta BVC
  • Remittera asylsökande barn till barnläkarmottagning alt. en av de vårdcentraler som har avtal med landstinget och genomför hälsoundersökningar om det inte redan har gjorts. Det gäller även barn som är anhöriga till asylsökande som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Det finns en särskild blankett för remitteringen. Anhöriginvandrade barn kan endast remitteras till BUMM/VC.

Viktig kort information till familjen

 • Informera familjen om deras rättigheter till hälso- och sjukvård och barnhälsovård samt tandvård.
 • Informera om att alla i den asylsökande familjen har rätt till en hälsoundersökning. Gäller även kvotflyktingar.
 • Informera om att asylsökande barn och barn som är här till följd av EU-rätten, EES-avtalet eller avtalet mellan EU:s medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer har rätt till förskola på samma sätt som folkbokförda barn. Det innefattar också att barn som fyllt tre år ska erbjudas avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola, av den kommun som de bor i.
 • Informera om att barnet har rätt till öppna förskolan och skola från 6 års ålder.

Nyanlända familjer flyttar många gånger under kort tid och ibland händer det att BVC-sjuksköterskan behöver rekvirera journalhandlingar/provsvar från tidigare genomförd hälsoundersökning på vårdcentral/BVC/barnläkarmottagning/asylmottagning.

Om man inte får kontakt med familjen kan man kontakta sjuksköterska på Transkulturellt Centrum, för att få reda på om barnet bor kvar i området.
Telefonnummer dit: 08-123 486 87

Kontakter på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen angående nyanlända barn:

Mehrnaz Aram

Samordnare, Avdelningen för närsjukvård

Therese Löfqvist | Handläggare

Sandra Dolietis

Handläggare, Avdelningen för närsjukvård

Kontakt

Har ni några frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattarna:

Jeanette Björnell | Vårdutvecklare

Karin Österback | Sjuksköterska

 • Uppdaterad: 25 november 2020

 • Faktagranskad: 25 november 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten