Till start

Vårdgivarguiden

Enligt beslut i Region Stockholm ska D-vitamin erbjudas av BVC, kostnadsfritt till barn i åldern 0-2 år samt till barn med ökat behov av D-vitamin upp till 5 års ålder.

Alla barn rekommenderas tillskott av D-vitamin från 1 veckas ålder till 2 års ålder. Dosen är 5 droppar, motsvarande 10 mikrogram, dagligen. Lämplig tidpunkt för att börja lämna ut D-vitamin är vid första kontakten med BVC, till exempel hembesöket.

Ställningstagande till barnets behov av D-vitamin efter två års ålder kan göras vid 18 mån besöket på BVC med uppföljning vid treårsbesöket för nytt ställningstagande då. Enligt Livsmedelsverkets råd från november 2018 avgörs behovet av D-vitamintillskott för barn över 2 år genom en bedömning av barnets D-vitaminintag via maten och av graden av solexponering av huden. Är man osäker på hur mycket D-vitamin ett barn över 2 års ålder tillgodogör sig genom kost och solexponering är det bättre att erbjuda D-vitamintillskott till 5 års ålder än att avstå. Dosen är 5 droppar, motsvarande 10 mikrogram, dagligen.

Vissa barn i åldern 2–5 år som inte får tillräckligt med D-vitamin via kosten och som inte heller exponeras för tillräckliga mängder sol kan behöva dubbel dos det vill säga 10 D-droppar, motsvarande 20 mikrogram, dagligen. I Region Stockholm bör BVC-läkare ansvara för bedömning och ordination av en sådan högre dos D-vitamintillskott.

Livsmedelsverkets råd kan läsas i sin helhet på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan samt på Rikshandboken i förkortad version.

Litteratur

Livsmedelsverket (SLV); Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården, 2011
Livsmedelsverket (SLV); Bra mat för spädbarn under 1 år, föräldrabroschyr, 2011
Livsmedelsverket (SLV); Bra mat för barn mellan 1 och 2 år, föräldrabroschyr,2011
Livsmedelsverket (SLV) Nordiska  näringsrekommendationerna, 2012

Läs mer

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Catharina Neovius | Vårdutvecklare

  • Uppdaterad: 24 november 2020

  • Faktagranskad: 24 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten