Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

5 år: Sammanfattande information från BVC till den medicinska elevhälsan

BVC-blankett för överföring av journal till den medicinska elevhälsan. Reviderad av Karolina Lindström, den 17 november 2020.

Beslut-SLSO-BHV-journaler-skolhalsovard

Beslut i SLSO om enhetlig BHV-journal för samtliga BHV-enheter.

  • Uppdaterad: 7 december 2020

  • Faktagranskad: 7 december 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten