Till start

Vårdgivarguiden

Obligatoriskt material att dela ut vid hembesök

Föräldrainformation om nedstämdhet hos nyblivna föräldrar

Information om vad du kan göra om du blir nedstämd i samband med förlossning. Reviderad av Malin Bergström 25 november 2020.

Skakvåld - När barnet skriker

Folder för nyblivna föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker. Delas ut på BVC och kan beställas.

Skakvåld - lättläst svenska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst svenska.

Skakvåld - lättläst engelska

Folder för blivande föräldrar med information om skakvåld och tips om tröst när barnet skriker på lättläst engelska.

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd - sex råd till dig som förälder - Socialstyrelsen

Finns för utskrift eller beställa gratis (endast portokostnaden).

Informationsmaterial om vaccinationer

Finns för utskrift och att beställa som broschyr.

Övrig föräldrainformation

Leva med barn - finns som bok att beställa

Amning

Lättare att amma - Gothia fortbildning (broschyr)

Finns att beställa på svenska, engelska, arabiska.

Barnsäkerhet

På DinSäkerhet.se finns både filmer och checklistor med mera.

Broschyrer om barnsäkerhet att beställa:

Livsmedelsverket

Infektioner

Så vårdar du ditt sjuka barn

Broschyren innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020.

Så vårdar du ditt sjuka barn - Affisch

Affischen innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år. Reviderad av Anna Fröjlinger, den 18 november 2020.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Catharina Neovius | Vårdutvecklare

  • Uppdaterad: 19 november 2020

  • Faktagranskad: 19 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Nathalie Gani, Barnhälsovårdsenheten