Till start

Vårdgivarguiden

På BVC kan föräldrar, som håller på att separera, erbjudas stöd i aktuella frågor kring barnen. Det kan till exempel handla om barnens boende eller hur man berättar för dem att man ska separera. BHV-enheten har tagit fram ett material till stöd för BVC vid sådana samtal. Det ena materialet handlar om de lite större barnen och det andra om separerade föräldrar med barn 0-1 år. Bägge består av en samtalsguide för BHV-sjuksköterskan och en föräldrabroschyr. Det finns också en kunskapsöversikt med genomgång av kunskapsläget kring små barn vid föräldraseparationer som kan läsas som bakgrundsmaterial.

Vid osämja och konflikter räcker självklart inte stöd via BVC utan då är det viktigt att föräldrarna hänvisas till familjerätten för samarbetssamtal.

Samtalsguide - Samtal om barns behov vid föräldrars separation

En samtalsguide för BHV-sjuksköterskor. Den innehåller elva teman som är värdefulla för föräldrar att fundera över vid separation och har tillhörande illustrationer samt förslag på frågor att använda i samtalet. Utgångspunkten för varje tema är barnets behov. Tillsammans med föräldrarna väljer man de teman som är angelägna för dem. På baksidan finns verksamheter som ger stöd och råd till barn och föräldrar listade.

Föräldrabroschyr - Att separera som föräldrar

Föräldrabroschyr riktad till föräldrar. Den innehåller texter och illustrationer om samma teman som samtalsguiden. På baksidan finns en lista på verksamheter som ger stöd och råd till barn och föräldrar.

Samtalsguide - Separerade föräldrar med barn 0-1 år

En samtalsguide till BHV-sjuksköterskor. Detta är ett stöd till BHV-sjuksköterskor som möter separerade föräldrar under barnets första år med frågor kring det gemensamma föräldraskapet och barnets behov. Fem teman presenteras: Föräldraskap och anknytning, Föräldrateam, Umgänge och boende, Föräldraledighet samt Amning.

Föräldrabroschyr - Att inte bo ihop när man har en bebis

Föräldrabroschyr riktad till föräldrar som har barn 0-1 år och som inte lever tillsammans. Den innehåller texter och illustrationer om samma teman som samtalsguiden.

Kunskapsmaterial - Småbarn & föräldraseparationer

Kunskapsöversikt med en mer gedigen genomgång av kunskapsläget kring små barn vid föräldraseparation. Den kan läsas som bakgrund till samtalsguiden. Material för BHV-sjuksköterskor och MBHV-psykologer.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Clara Linnros | Leg psykolog

  • Uppdaterad: 20 november 2020

  • Faktagranskad: 20 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten