Till start

Vårdgivarguiden

Rikshandboken - Barns tillväxt 0-6 år

Bedömning av barns tillväxt på BVC.

Rikshandboken - Samtal vid identifierad övervikt

Om att samtala med föräldrar om övervikt/fetma hos barn.

Rikshandboken - Övervikt

Vad är övervikt och vad är orsaken? Vad kan BHV-teamet göra om ett barn identifieras med övervikt?

Övervikt och fetma

Det regionala vårdprogrammet är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet vid behandling av övervikt och fetma.

Hur mycket socker äter och dricker du?

Affisch med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Budskap finns på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Catharina Neovius | Vårdutvecklare

  • Uppdaterad: 20 november 2020

  • Faktagranskad: 20 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten