Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barn födda efter den 1 januari 2005 med härkomst från länder med hög förekomst av hepatit B ska enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande hepatit-B-vaccination om de inte är vaccinerade.

I Region Stockholm erbjuds alla barn födda efter den 1 oktober 2012 hepatit-B-vaccination oavsett riskgrupp/härkomst. Sedan den 20 oktober 2016 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla spädbarn i Sverige, oavsett riskgrupp/härkomst, ska erbjudas hepatit-B-vaccination. 

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Jeanette Björnell | Vårdutvecklare

  • Uppdaterad: 25 november 2020

  • Faktagranskad: 25 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Barnhälsovårdsenheten