Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndighetens faktablad om rotavirusinfektion och rotavirusvaccination på svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja.

Svenska

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Tigrinja

  • Uppdaterad: 24 november 2020

  • Faktagranskad: 13 september 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Jeanette Björnell, Barnhälsovårdsenheten