Till start

Vårdgivarguiden

Språkpaketet är ett kostnadsfritt informationsmaterial som riktar sig till nyblivna föräldrar med sverigefinsk, samisk eller tornedalsk anknytning. Språkpaketen är framtagna av Sverigefinska ungdomsförbundet, Sáminuorra och Met Nuoret och finns på finska, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska och meänkieli. Språkpaket vill inspirera dig som förälder att göra medvetna val kring ditt barns möjlighet till fler språkvärldar.

Språkpaketet innehåller språktips, förslag på användbara appar och språksidor på webben. Paketen marknadsförs med affischer och flyers på regionens barnavårdscentraler och ska även finns för distribuering på mottagningarna. 

Information och överenskommelse om spridning av språkpaketen har skett i samråd med Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

Har du frågor eller vill beställa paket är du välkommen att kontakta Hållbarhetsavdelningen: nationellaminoriteter@sll.se

Dilani Sätterström Brante | Samordnare nationella minoriteter

Tips

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Catharina Neovius | Vårdutvecklare

  • Uppdaterad: 24 november 2020

  • Faktagranskad: 24 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Dilani Sätterström Brante, Regionledningskontoret