Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
  • Lägg barnet ned, med fötterna högt om möjligt.
  • Ge adrenalin (Jext/EpiPen jr intramuskulärt, lösning i förfylld injektionspenna 150 mikrogram/dos)
  • Kontrollera andning och cirkulation.
  • LARMA! Ring 112. Barnet ska akut till sjukhus.

Preparat och dos:

Indikationer

Läkemedel

Adm sätt

Dos

Effekt

- Kraftig urtikaria

- Andnöd

- Hypotension

-Allmänpåverkan

- Kraftiga buksmärtor och kräkningar

Andrenalin penna 150 mikrogram/dos (Jext/EpiPen jr)

Intramuskulärt i låret

Jext/EpiPen jr 150 mikrogram/dos alla åldrar

 

Inom 5 min, upprepa var 10:e minut vid behov

Alla

Oral lösning Aerius 0,5 mg/ml

Per oralt

0-6 år: 2,5 mg = 5 ml

 

Inom 30-60 minuter

Alla

T Betapred 0,5 mg löst i vatten

 

Per oralt

0-5 år: 3 mg = 6 tabletter

6 år och äldre: 5 mg = 10 tabletter

Först efter 2-3 timmar

Om patienten medicinerar på grund av obstruktiva besvär/har astma; använd patientens egna inhalator vid behov.

  • Dokumentera.

Praktiska råd:

Ha alltid tre adrenalinpennor i medicinskåpet.
Kontrollera regelbundet utgångsdatum för akutläkemedlen.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Helena Martin | Barnhälsovårdsöverläkare, enhetschef

  • Uppdaterad: 23 november 2020

  • Faktagranskad: 23 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten