Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjer

Janusinfo - Indelning av vaccin

Allmän information om vacciner.

Rikshandboken - Övriga vaccinationer

För information om vaccinationer som inte ingår i barnhälsovårdens ordinarie program.

Vaccinationsmall

Vaccinationsöversikt för avvikande vaccinationsschema och kompletterande vaccination

Vaccinationsöversikt för kompletterande vaccin till barn med avvikande vaccinationsschema.

  • Uppdaterad: 25 november 2020

  • Faktagranskad: 25 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten