Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barn (0-6 år) i barnhälsovården i Stockholms län erbjuds vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Därutöver erbjuds vaccin mot hepatit-B-virus till alla barn i BVC-ålder i länet.

Stockholms län har under de senaste åren vid flera tillfällen gått före den nationella implementeringen av vaccin till barn. 2007 erbjöds barn i Stockholms län vaccination mot pneumokocksjukdomar men först 2009 infördes den vaccinationen i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Hepatit-B-vaccination erbjuds enligt det nationella programmet barn i riskgrupper, det vill säga barn vars familjer har ursprung i ett land med en högre incidens av hepatit B jämfört med Sverige sam till alla barn under 1 års ålder. I Stockholms län erbjuds vaccin mot hepatit B till alla barn på BVC oavsett ursprung. Vaccin mot rotavirusinfektion erbjuds till alla nyfödda i Stockholms län sedan 1 april 2014, från 1 september 2019 erbjuds rotavirusvaccination nationellt. 

Barnhälsovårdens uppgift är att erbjuda vaccin mot sjukdomarna listade nedan. Vilket vaccin som används kan variera beroende på tillgång och upphandling. För närvarande (efter 1 september 2019) används ett tvådosvaccin mot rotavirusinfektion för de flesta barn. För vissa mycket för tidigt födda barn används ett tredosvaccin mot rotavirusinfektion.

Stockholms läns barnvaccinationsprogram för barn 0-6 år, allmänt program

 
  6 veckor 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år
Rotavirus* X X        
Difteri   X X X   X
Stelkramp   X X X   X
Kikhosta   X X X   X
Polio   X X X   X
Haemophilus influenzae typ B   X X X    
Hepatit B***   X X X    
Pneumokockinfektioner   X X X    
Mässling         X  
Påssjuka         X  
Röda hund         X  

*Vaccin mot rotavirus med namnet Rotarix ges i två doser. För barn födda i graviditetsvecka 25 och 26 erbjuds istället RotaTeq som ges i tre doser: vid 6 veckors, 3 månaders och 5 månaders kronologisk ålder.

Stockholms läns barnvaccinationsprogram för barn 0-6 år, riktat program

Vaccin mot tuberkulos (BCG-vaccination) erbjuds genom ett riktat program till barn med ökad risk för tuberkulos t.ex. barn med föräldrar vars ursprung är från ett land med en tbc incidens > 40/100 000. BCG-vaccin ges vanligen vid 6 månaders ålder. Under 2021 sker en succesiv övergång till att erbjuda vaccin redan från 6 veckors ålder enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information om barnvaccinationer i Stockholms län

 

Reviderad av Jeanette Björnell, den 30 oktober 2020.

  • Uppdaterad: 30 oktober 2020

  • Faktagranskad: 30 oktober 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Barnhälsovårdsenheten