Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationsprogrammet på svenska, arabiska, somaliska, dari, engelska och tigrinja

Svenska

Arabiska

Somaliska

Dari

Engelska

Tigrinja

  • Uppdaterad: 23 november 2020

  • Faktagranskad: 23 november 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Jeanette Björnell, Barnhälsovårdsenheten