Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det här materialet är tänkt att användas på BVC i samtal med föräldrar om våld mot barn. Materialet består av en samtalsguide, en föräldrabroschyr och affischer. Samtalsguiden är till hjälp i föräldrasamtal med exempel på formuleringar om våld, sätt att fråga i olika situationer och information hur man går vidare. Men att lyfta frågor om våld mot barn kan vara svårt och vi rekommenderar att ni även går den utbildning om att prata om våld som barnhälsovårdsenheten erbjuder. Vi vill att hela BVC går utbildningen tillsammans för att kunna erbjuda er handledning och för att ni ska kunna ta stöd från varandra.

Samtalsguiden innehåller kunskap om vad våld mot barn är, hur det påverkar barns hälsa och utveckling att växa upp med bråk och våld i hemmet och hur du som BHV-sjuksköterska kan ta upp ämnet med föräldrar. Samtalsguiden tar även upp hur man kan gå vidare om en förälder berättar om våldsutsatthet.

Föräldrabroschyren består av en dubbelsidig A4 som kan skrivas ut och lämnas till föräldrar på till exempel första hembesöket.

Föräldrabroschyren består av en dubbelsidig A4 som kan skrivas ut och lämnas till föräldrar på till exempel första hembesöket. Översatt till ENGELSKA.

Affischerna kan sättas upp i väntrum och andra utrymmen på BVC.

Kontakt

Har ni några frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

  • Uppdaterad: 19 november 2021

  • Faktagranskad: 26 februari 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Anna Fröjlinger, Barnhälsovårdsenheten