Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här hittar du ett informationsblad om RS-virus som kan skrivas ut och ges till nyblivna föräldrar. Det finns även en affisch som kan skrivas ut och sättas upp på mottagningen. Både informationsblad och affisch finns på engelska, arabiska och somaliska.

Informationsblad om RS-virus som kan skrivas ut och ges till nyblivna föräldrar. Finns på språken svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Affisch som kan skrivas ut och sättas upp på mottagningen. Finns på språken svenska, engelska, arabiska och somaliska.

  • Uppdaterad: 9 november 2021

  • Faktagranskad: 28 oktober 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Ivonne Camaroni, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm