Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

BCG- och PPD-utbildning

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor på BVC som vaccinerar barn mot tuberkulos eller sätter PPD.

Enskilda föräldrasamtal på BVC

Utbildning i enskilda föräldrasamtal riktar sig till BHV-sjuksköterskor med fast anställning på BVC i Stockholms län.

Hörselscreening med lekaudiometri

Digital kurs i hörselscreening för 4-åringar i samarbete med Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet, Huddinge.

Introduktionsutbildning för sjuksköterskor i Barnhälsovård

Fyradagars digital introduktionsutbildning för sjuksköterskor som under de senaste åren börjat arbeta på BVC.

Motiverande samtal - grundkurs

Grundkurs i MI för BVC-sjuksköterskor.

Utbildningshalvdag om matallergi

En möjlighet att få fördjupad kunskap om allergiutveckling hos småbarn och ta del av den senaste forskningen inom ämnet matallergi hos barn 0-5 år.

Vaccinutbildning för BVC

Utbildning i informationskanaler om vaccin och det nationella barnvaccinationsprogrammet, praktiskt kring vaccin på BVC och grundläggande vaccinkunskap.