Kursen omfattar fyra halvdagar och en uppmaning att hospitera ytterligare en halv dag på en av Stockholms amningsmottagningar.

När?

Den 18 februari, 26 mars, 21 april och 26 maj plus hospitering på amningmottagning.

Var?

Rosenlunds sjukhus, Tideliusg 12,6 lokal Fåfängan.

Anmälan