BHV-enheten i Stockholm inbjuder till en kurs i hörselscreening för 4-åringar i samarbete med Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet, Huddinge.

När?

Den 20 februari, klockan 8.30-15.45

Sista anmälningsdag är den 20 januari och max antal är 24 sjuksköterskor.

Var?

Karolinska Institutet, Audionomprogrammet, Alfred Nobels Allé 10,5 i  Huddinge.

Anmälan