Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns informationsmaterial som du som vårdgivare kan använda, till exempel genom att sätta upp på mottagningen, eller dela ut till de patienter du möter. Budskapet är att "ringa innan du åker in för att föda". Materialet vänder sig till blivande föräldrar, och du kan antingen beställa materialet eller ladda ner för att skriva ut själv.

  • Uppdaterad: 4 mars 2022

  • Faktagranskad: 4 mars 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Maja Tibblin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen